Skip to main content

Taggar

Karta - 4 av 10 svenskar: ”Andra trafikanter kör för fort vid vägarbeten”

4 av 10 svenskar: ”Andra trafikanter kör för fort vid vägarbeten”

Svevia års- och hållbarhetsredovisning 2019
Svevia Delårsrapport Januari - Mars 2018

Svevia Delårsrapport Januari - Mars 2018

Dokument   •   2018-04-26 08:06 CEST

Svevias rörelseresultat förbättrades med 11 miljoner kronor till 5 miljoner kronor (-6) i det första kvartalet. Omsättningen ökade med 14 procent bland annat till följd av årets kalla och snörika vinter som bidragit till högre produktion i driftverksamheten.

Bokslutskommuniké – 1 januari – 31 december 2017
Svevia delårsrapport jan-sep 2017

Svevia delårsrapport jan-sep 2017

Dokument   •   2017-10-26 09:41 CEST

Svevia delårsrapport januari-juni 2017

Svevia delårsrapport januari-juni 2017

Dokument   •   2017-08-14 09:00 CEST

Svevia delårsrapport januari-juni 2017

Svevia Delårsrapport kvartal 1 2017

Svevia Delårsrapport kvartal 1 2017

Dokument   •   2017-04-24 13:31 CEST

Svevia Delårsrapport kvartal 1 2017

Svevia Bokslutskommuniké 2016

Svevia Bokslutskommuniké 2016

Dokument   •   2017-02-09 15:00 CET

Svevia Bokslutskommuniké 2016

Svevia kvartalsrapport 3 2016

Svevia kvartalsrapport 3 2016

Dokument   •   2016-10-27 09:23 CEST

Svevia Bokslutskommuniké 2015

Svevia Bokslutskommuniké 2015

Dokument   •   2016-02-15 11:42 CET

Svevia Delårsrapport januari - september 2015
Svevia Delårsrapport januari - juni 2015

Svevia Delårsrapport januari - juni 2015

Dokument   •   2015-08-14 09:42 CEST

Svevia Delårsrapport januari - mars 2015

Svevia Delårsrapport januari - mars 2015

Dokument   •   2015-04-29 16:04 CEST

Svevia Bokslutskommuniké 2014

Svevia Bokslutskommuniké 2014

Dokument   •   2015-02-10 18:18 CET

Svevia Delårsrapport januari - september 2014
Svevia delårsrapport januari - juni 2014

Svevia delårsrapport januari - juni 2014

Dokument   •   2014-08-15 13:50 CEST

Svevia delårsrapport januari - mars

Svevia delårsrapport januari - mars

Dokument   •   2014-04-25 13:40 CEST

Svevia Årsrapport 2013

Svevia Årsrapport 2013

Dokument   •   2014-03-03 13:31 CET

Svevia Bokslutskommuniké 2013

Svevia Bokslutskommuniké 2013

Dokument   •   2014-02-13 10:24 CET