Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 32 träffar

​Svevia tar hand om förorenade massor från Gislövs småbåtshamn

​Svevia tar hand om förorenade massor från Gislövs småbåtshamn

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2020 07:10 CET

Svevia ska transportera och ta emot 20 000 kubik förorenade muddermassor från Gislövs småbåtshamn. Uppdraget åt Trelleborgs kommun sträcker sig från november och fram till början av nästa år. Kontraktet är värt cirka åtta miljoner kronor.

Svevia bygger bro i Hagastaden, Stockholm

Svevia bygger bro i Hagastaden, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2020 08:00 CEST

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor ska Svevia bygga förbindelsen mellan den befintliga Solnabron och det nya området Hagastaden. Anläggningstekniskt är det en brokonstruktion, som kommer att bli 67,3 meter lång och bäras upp av 20 bropelare. Uppdraget inkluderar även övrig mark- och anläggningsarbeten i ansutning till bron. I oktober 2021 ska projektet vara avslutat.

​Svevia förbereder bostadsområde Erstorp i Lidköping

​Svevia förbereder bostadsområde Erstorp i Lidköping

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 15:54 CEST

På uppdrag av Lidköping kommun utför Svevia förberedande arbete för ett nytt bostadsområde. Uppdraget omfattar schaktningsarbete och att förbereda för allt som finns under marken på ett bostadsområde som VA-ledningar och kablar, samt att anlägga grönytor och gator. Projektet har precis inletts och planeras vara klart under hösten 2020.

​Svevia renoverar Västra bron i Karlstad

​Svevia renoverar Västra bron i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 08:53 CET

Svevia utför broreparation på Västra bron i Karlstad. Uppdraget omfattar utbyte av brons kantbalkar, ny beläggning, belysning och nya räcken. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer fordonstrafiken att separeras från gång- och cykelbanan. Det kommer också att bli ett nytt övergångsställe på den norra sidan. Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetets gång.