Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

En starkare designröst i hela landet

​Det är nu klart att Intressentföreningen för SVID och Design Region Sweden, DRS, går samman och bildar en ny och större ideell förening. Syftet är att få en starkare designröst i Sverige.

– Vi vill alla forma framtiden genom design och tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer, säger Helena Karlberg, ordförande för den nya föreningen. 

Helena Karlberg arbetar som vd för Piteå Science Park och var tidigare anställd vid SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Hon var även med och bildade Design Region Sweden 2012 som var ett initiativ av de tidigare regionalt ansvariga på SVID. Helena är därmed väl insatt i båda verksamheterna.

Regeringen och Tillväxtverket har efterfrågat en fortsatt utveckling av samarbetet med andra nationella aktörer inom design samt relevanta nationella och regionala företagsfrämjande aktörer. De har också uttryckt att det behövs en samlad röst för att öka förståelsen av designens och formens roll och betydelse.

– Genom sammanslagningen går vi regeringen till mötes och samlar landets designaktörer för att bidra till ökad kunskap och förståelse för design, säger Anders Rune, tidigare chefekonom på Teknikföretagen som är en av 75 medlemmar i den nya föreningen.

– Nu kraftsamlar designsverige för att visa vad design bidrar med för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling, säger Jonas Olsson, vd på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Intressentföreningen för SVID är en ideell förening med ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga aktörer för spridning av kunskap och delning av erfarenheter inom designområdet. Sammanslagningen av Design Region Sweden och Intressentföreningen för SVID kommer att innebära mer designaktiviteter, i många fall i samverkan med regionala medlemmar, vilket på sikt stärker företag och organisationer i hela landet. I relationen till stiftelsen SVID kommer Intressentföreningen även fortsättningsvis att stödja SVID genom att utse tre medlemmar till stiftelsens styrelse samt bidra ekonomiskt och på annat sätt till verksamheten. 

För mer information, kontakta:

Helena Karlberg, ordförande Intressentföreningen för SVID
​Telefon 072-858 0624, e-post: helena.karlberg@piteasciencepark.se

Jonas Olsson, vd SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
​Telefon 073-4066426, e-post: jonas.olsson@svid.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera såväl privat som offentlig sektor till att använda design som verktyg och förhållningssätt i allt utvecklingsarbete. Med design skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. Vi arbetar med att sprida kunskap om designprocessen och arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter. Läs mer om SVID på www.svid.se

Presskontakt

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera såväl privat som offentlig sektor till att använda design som verktyg och förhållningssätt i allt utvecklingsarbete. Med design skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. Vi arbetar med att sprida kunskap om designprocessen och arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter. Läs mer om SVID på www.svid.se.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm
Sverige