Skip to main content

Bättre kvalitet på tjänster

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 10:35 CEST

Hälso- och sjukvård och äldrevård är nya frivilliga ackrediteringsområden.

Flera nya samhällsverksamheter har fått möjlighet att kvalitetssäkras, bland annat äldrevård och sjukvård.

Nu kan det bli bättre kvalitet på varor och tjänster inom ett flertal samhällsområden: Hälso- och sjukvård, äldrevård, järnvägssäkerhet, energi och miljö.

Det är den statliga myndigheten Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som fortlöpande arbetar med att utveckla nya ackrediteringsområden. De nya områden som togs fram förra året gör att medborgare, kunder och patienter inom respektive verksamhetsområde nu kan få möjlighet till ökad trygghet

Swedacs uppgift är att ackreditera företag som i sin tur kontrollerar att svenska varor och tjänster lever upp till ställda krav på bland annat säkerhet; till exempel bilbesiktningen, hissar eller medicinska prover.

För att ett bolag ska få en ackreditering prövas kompetens, rutiner och metoder mot kraven i en standard, en föreskrift eller ett direktiv. Ackrediteringen kontrolleras därefter regelbundet och om det finns brister kan ackrediteringen dras tillbaka.

Ackrediteringar kan vara lagstadgade eller frivilliga att söka. De lagstadgade ackrediteringarna innebär ett bemyndigande att utföra en viss uppgift, som en bilbesiktning. För frivilliga områden innebär ackrediteringen en slags kvalitetsstämpel; att tjänsten eller varan man erbjuder uppfyller vissa krav.

Kristina Hallman på Swedac, hoppas att utvecklingen av nya ackrediteringsområden öppnar för flera nya frivilliga ackrediteringsansökningar:

– En oberoende kvalitetssäkring är bra för alla och ökar tilliten i samhället. Kunden blir trygg och en ackrediterad verksamhet får starkare konkurrenskraft.

Nya frivilliga ackrediteringsområden 2015:

Äldrevård: Ackreditering för certifiering mot standarden SS 872500 om kvalitet gällande omsorg, service och omvårdnad inom äldrevården

Hälso- och sjukvård: Ackreditering för certifiering mot standarden EN 15224, ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvård

Nya tvingande ackrediteringsområden 2015, enligt lag eller direktiv:

Järnvägssäkerhet: Ackreditering för kontroll av järnvägsföretags riskhanteringsprocesser i enlighet med EU-förordning 402/2013.

Energi: Ackreditering för certifiering mot EU-direktiv 2012/27 gällande energikartläggning av stora företag

Miljö: Ackreditering för certifiering mot EU-förordning 1179/2012 om när glaskross upphör att vara avfall

• Miljö: Ackreditering av kontroll av återföring av bensingaser

För ytterligare information kontakta:

Åsa Kultje
kommunikationschef Swedac
asa.kultje@swedac.se
0708 - 57 77 10 

Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Vi verkar också för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Vår verksamhet är mångsidig och handlar om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser.
Swedac tar också fram regler för till exempel vågar, ädelmetallarbeten, färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar som handlare och tillverkare ska följa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.