Skip to main content

”Hög tid att ackrediteringsvärlden börjar arbeta mot mer jämställdhet”

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2020 09:00 CET

Jämställdhet har varit en icke-fråga i ackrediteringsvärlden. Nu tar Swedac initiativ till förändring - och lyfter frågan till europeisk nivå.
– Vår verksamhet påverkar hur produkter och tjänster är utformade. Vi måste tydligare bidra till att utveckling sker på ett jämställt sätt, säger Ulf Hammarström, generaldirektör, Swedac.

Under de senaste åren har frågan om jämställdhet och standarder fått stor uppmärksamhet. Inte minst via exemplet med krock-kuddar i bilbranschen som fram till nyligen var utformade med män som modell. Nu menar Swedac att ackrediteringsvärlden, som utövar kontroller av standarder, måste börja agera för att tydligare bidra till att varor och tjänster i samhället tas fram med mer jämställda normer som grund.

– Vi ser det som självklart att ackreditering, som är en tredjeparts-kontroll av en standard, testar miljö- och säkerhetsaspekter. Men vi har fortfarande inte några kontrollpunkter som stämmer av jämställdhet. Det är hög tid att ackrediteringsvärlden börjar arbeta aktivt med också det perspektivet, säger Ulf Hammarström.

Swedac begär att jämställdhet diskuteras i europeiskt forum

Under 2020 fokuserar Swedac på frågan om jämlikhet i ackrediteringsvärlden. Redan nu har Swedac lyft frågan genom att skriva till Andreas Steinhorst, generalsekreterare för den europeiska ackrediterings-organisationen EA, the European co-operation for Accreditation, och påtalat behovet av ett strukturerat arbete med jämställdhet. I brevet begär Ulf Hammarström att ackreditering och jämställdhet sätts upp på agendan för EA:s generalförsamling i vår, då alla ackrediterande myndigheter i Europa samlas.

– Sverige är på många sätt ett föregångsland i jämställdhetsfrågor. Att vi är drivande också vad gäller jämställdhet och hur ackreditering påverkar standarder känns naturligt. Som nation har vi värdefull erfarenhet av hur ett jämställdhetsarbete kan implementeras. Den kunskapen tror jag att vi får nytta av i den här processen, säger Ulf Hammarström.

Myndigheten ser över policy-dokument

På hemmaplan har Swedac redan påbörjat ett arbete med att se över hur myndigheten kan bidra till att driva ackreditering i en riktning som tar hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Bland annat ser organisationen över det policy-dokument som styr hur Swedac godkänner kontroller av standarder.

– Alla förändringar tar tid och kräver engagemang och energi från många parter. Samtidigt har vi inte råd att vänta allt för länge på jämlikhet i en så här viktig fråga. Förändringsarbetet börjar nu, säger Ulf Hammarström.

Standard och ackreditering – snabba fakta

Standarder spelar en viktig roll i utveckling av varor, tjänster och processer då standarder, enkelt uttryckt, är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga krav på en tjänst, produkt eller process.

Ackreditering är en tredjeparts-kontroll av att en standard uppfylls.

Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.