Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny sanktionsavgift för företag som utger sig vara ackrediterat

Ett företag som utför energideklarationer av fastigheter fortsätter att använda Swedacs ackrediteringsmärke utan att vara ackrediterat. Företaget Lennjont HB, verksamt i Västsverige, åläggs nu en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

De energideklarationer som företaget utför är ogiltiga.

I februari i år ålades företaget att betala 50 000 kr i sanktionsavgift för att ha använt Swedacs ackrediteringsmärke utan att vara ackrediterat.

En nyligen upprättad energideklaration visar att företaget trots detta har fortsatt att använda Swedacs ackrediteringsmärke. Swedac har därför beslutat att ålägga företaget ytterligare en sanktionsavgift, nu på 100.000 kr.

– De som anlitat företaget har inte fått giltiga energideklarationer upprättade. Vi ser mycket allvarligt på detta, säger Swedacs generaldirektör Hans-Eric Holmqvist.

Enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll får Swedac ta ut en sanktionsavgift på mellan 5 000 och 1 000 000 kr av den som oriktigt har uppgett sig vara ackrediterad av Swedac. Detta är tredje gången Swedac beslutar om sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen.

Hur stor avgiften blir beror på hur allvarlig överträdelsen är. Den bedömningen görs med utgångspunkt i överträdelsens art och omfattning. Andra omständigheter som har betydelse för avgiftens storlek är exempelvis om det handlar om en enstaka eller upprepad händelse, samt bolagets ekonomiska förhållanden.

Lennjont HB har överklagat beslutet om sanktionsavgift på 50.000 kr.

De företag och organisationer som är ackrediterade av Swedac finns sökbara i Swedacs ackrediteringsregister

För mer information, kontakta:

Erika Palmheden, jurist, 08-406 83 33

Per Rahbek, kommunikationschef, 070-604 81 82

Ämnen


Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.

Presskontakt

Peter Kronvall

Peter Kronvall

Presskontakt Kommunikationschef 070-857 77 20
Anna Werner

Anna Werner

Presskontakt Pressansvarig 0709-921291

En myndighet för kvalitet och säkerhet - Vi finns för din trygghets skull

Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Vi verkar också för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Vår verksamhet är mångsidig och handlar om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser. Swedac tar också fram regler för till exempel vågar, ädelmetallarbeten, färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar som handlare och tillverkare ska följa.

Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Österlånggatan 9
Borås