Pressmeddelande -

BioArctic vinnare av årets SwedenBIO Award

För 12:e året i rad delar SwedenBIO ut priset till ett företag som utmärkt sig genom att bidra till samhällelig nytta som understryker betydelsen av en framgångsrik life science-industri i Sverige. Starka samarbeten med både akademin och globala läkemedelsbolag samt en hög vetenskaplig ambition har gett årets vinnare av priset en portfölj av innovativa projekt för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Ett område där de medicinska och samhälleliga behoven är växande.

Det internationellt uppmärksammade bolaget har sedan starten 2003 byggts upp och skickligt finansierats av dedikerade grundare och en jämställd ledning till att år 2017 noteras på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Noteringen är en av de största emissionerna som gjorts inom svensk bioteknik sedan 2000.

Företagets resa har innehållit omfattande forskningssamarbeten som fört samman kunnande inom universitet och näringsliv för att möta behovet av behandling inom bl.a. Alzheimer och Parkinson. Sjukdomar där bristen på läkemedel som påverkar den underliggande patologin är stor.

– Det är en stor ära för oss alla på BioArctic att ta emot årets SwedenBIO Award. Vi är glada över att våra framgångar uppmärksammas. Utmärkelsen är en bekräftelse på BioArctics bidrag till den fortsatta positiva utvecklingen av life-science branschen i Sverige, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic AB.

SwedenBIOs VD Jonas Ekstrand menar att bolaget är ett utmärkt exempel på de stora synergier som kan skapas då forskning inom olika sektorer effektivt kan samverka för att hitta lösningar på medicinska utmaningar.

– Vi är glada över att ge årets SwedeBIO Award till BioArctic. Förhoppningsvis leder bolagets forskning till att patienter kan få tillgång till sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers och Parkinsons sjukdom, vilket skapar värde även för anhöriga och samhället.

Nominerade
De nominerade bolagen till SwedenBIO Award 2018 var Bioarctic, Galenica, Gedea Biotech, Hansa Medical, Ilya Pharma, Isconova / Novavax, Scandinavian Biopharma, Verigraft, Wilson Therapeutics och Xintela.

Priset
Priset delas ut till ett föredömligt företag som har utmärkt sig speciellt och bidragit till positiv uppmärksamhet för branschen. Priset är branschens eget pris och består, utöver äran, av ett vandringspris och två delegatplatser till Nordic Life Science Days 10-12 september 2018 (www.nlsdays.com).

Årets pris är det tolfte i ordningen och delas ut tillsammans med prissponsorn HealthCap. Tidigare vinnare är Oncopeptides, Alligator Bioscience, Recipharm, Orexo, Affibody, Vitrolife, Aerocrine, BioInvent, Cellavision, Medivir och Gyros.

Juryn
Vinnaren utses av SwedenBIOs styrelse: Lars Adlersson, Six Year Plan, Eva Sjökvist Saers, APL, Sarah Fredriksson, P.U.L.S., Kirsti Gjellan, Sobi, Magnus Björsne, AstraZeneca, Per Samuelsson, HealthCap, Lotta Ljungqvist, GE, Carl-Johan Spak, Recipharm och Johan Brun, Pfizer.

Kontakt
Lars Adlersson, Styrelseordförande SwedenBIO, lars.adlersson@swedenbio.se, 0706 666 236.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 240 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.

Kontakter

Helena Strigård

Presskontakt VD SwedenBIO 073 640 28 05

Nicole Hanzon

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0) 706 96 36 33

Relaterat innehåll