Gå direkt till innehåll
Bad i Helsingborg. Foto från Helsingborg stad, fotograf: Sofia Kokacka
Bad i Helsingborg. Foto från Helsingborg stad, fotograf: Sofia Kokacka

Pressmeddelande -

​Arbetet fortsätter för bättre badvattenkvalitet i Helsingborg och Malmö

De senaste somrarna har det slagits larm om kolibakterier i badvattnet längs våra stränder. Projektet ”Urbana Bad” har sedan 2018 utrett varför badplatserna längs våra stränder kan få dåliga badvattenprover. Nu fortsätter projektet i ytterligare två år.

Larm om kolibakterier i badvattnet dyker upp i princip varje sommar och skapar problem med badvattenkvaliteten. Forskningsprojektet ”Urbana Bad” startade 2018 som ett gemensamt projekt mellan Helsingborg, Malmö och Lunds universitet för att förstå mer om sambanden mellan badvattenkvaliteten, varför kolibakterier hittats vid stränderna och om de eventuellt kan kopplas till regn och utsläpp från våra avloppsanläggningar.

-Vi är väldigt glada över att vi fått fortsatt finansiering till forskningsprojektet Urbana bad. Vi har gjort stora upptäckter hittills i projektet och lagt ihop många pusselbitar som är viktiga för att förstå vad vi kan påverka och vilka faktorer vi inte kan styra över. Nu fortsätter detektivarbetet, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig i Helsingborgs stad.

Under 2019 och 2020 testade forskarna vid Lunds universitet sediment på havsbotten runt Öresundsverkets utlopp i Helsingborgs kust för att se om de innehöll några levande E.coli bakterier. Svaret blev ja, forskarna fann levande kolibakterier i sedimentet på havets botten, något som forskningen även visat tidigare.

Varifrån kommer bakterierna? 

Nu går projektet vidare med att förstå om bakterierna kan ta sig från sedimentet till stränderna och påverka badvattenkvaliteten eller om bakterierna som skapar otjänligt badvatten kommer någon annanstans ifrån. Vattenprover ska tas från badplatser för att kunna se varifrån bakterierna kommer – och om det är våra avloppsanläggningar, som är del av problemet med otjänligt badvatten.

De första resultaten från projektet har resulterat i en rapport som kom i somras. Men den stora frågan kvarstår: varifrån kommer bakterierna som påverkar badvattenkvaliteten? Det går nu projektet vidare med att undersöka.

-En fantastisk möjlighet att delta i ett mycket framgångsrikt samarbete som bidrar till ett höjt kunskapsläge kring Malmös specifika förhållanden vilket är avgörande när antalet badplatser i staden förväntas öka i takt med utvecklandet av nya kustnära stadsdelar. Vårt engagemang avspeglar intentionen med den antagna handlingsplanen för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad då en tjänlig vattenkvalitet vid kommunens kustlinje är avgörande för att de flesta aktiviteter kopplade till kustnära rekreation ska kunna genomföras, säger Jesper Hallberg, kustingenjör i Malmö stad.

Projektet löper från 2020 till 2022 och är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Lunds universitet, Malmö stad, NSVA, VA SYD och Sweden Water Research. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sweden Water Research AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD. Vi forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar.

Kontakter

Nina Steiner

Nina Steiner

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0768-539777

Relaterat innehåll

Vi möter vattentjänst­branschens framtida utmaningar

Vi bedriver forskning, utveckling och innovation för hållbar vattenanvändning tillsammans med våra ägare NSVA, Sydvatten och VA SYD. Vi fokuserar på att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Sweden Water Research AB
c/o Ideon Science Park, Scheelevägen 15
223 70 Lund
Sverige