Gå direkt till innehåll
Ytterligare insatser för att stärka stödet till afrikanska företag

Pressmeddelande -

Ytterligare insatser för att stärka stödet till afrikanska företag

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund investerar i African Development Partners (“ADP”) III för att ytterligare stödja utvecklingen av den privata sektorn i Afrika. Fonden kommer att bidra till utvecklingseffekter genom att tillföra kapital till växande privata företag som skapar nya jobb och skatteintäkter på främst den afrikanska kontinenten. Fonden utövar ett aktivt ägande och har fokus på ESG (miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor) med positiva effekter på områden som kvinnors ekonomiska egenmakt och inkludering, tillväxt av jobb med anständiga arbetsvillkor, tillgång till viktiga produkter och tjänster samt ekonomisk utveckling.

Många kommersiella investerare anser att marknadsutsikterna har blivit osäkra till följd av covid-19-pandemin och är därför mer försiktiga med nya investeringar. Riskkapitalfonder generellt har upplevt att det har blivit svårare att resa kapital till sina fonder. I detta sammanhang har utvecklingsfinansiärer (”DFIs”) kommit att spela en viktig roll i att tillhandahålla ytterligare kapital till ADP III, så att den ursprungligen planerade fondstorleken kan uppnås och effektmålen upprätthållas. Flera utvecklingsfinansiärer har ökat sina åtaganden och Swedfund gör nu ytterligare en investering på 10 MUSD.

- Vi tror på ett långsiktigt engagemang. ADP III är en beprövad och effektiv kanal när det gäller att skapa nya jobb - vilket är viktigt just nu i utvecklingsländer, på grund av covid-19-pandemin. Att stödja utvecklingen av större företag med tydligt hållbarhetsfokus, är nyckeln till ett fungerande näringsliv och en inkluderande ekonomisk tillväxt, särskilt nu mot bakgrund av pandemin när privata investerare tvekar, säger Maria Håkansson vd på Swedfund.

Under hösten 2019 beslutade Swedfund att investera 15 MUSD i ADP III som är efterföljaren till fonden ADP II som Swedfund tidigare investerat i.

Development Partners International (“DPI”), fondförvaltare för ADP, har en dokumenterad erfarenhet av att driva utveckling av den privata sektorn och att integrera sin ESG- och Impact-agenda i investeringsstrategin. ADP III förväntas stimulera lokala ekonomier genom att stödja tillväxt hos företag i den privata sektorn som i sin tur kommer att generera tillväxt när det gäller jobb med anständiga villkor, skatteinkomster och tillgång till viktiga produkter och tjänster, inom relevanta sektorer som bland annat Informations- och kommunikationsteknik, läkemedel och jordbruk.

ADP - En flaggskeppsfond för kvinnors företagande

Swedfund har tillsammans med andra 2X-engagerade utvecklingsfinansiärer tecknat ett MOU (Memorandum of Understanding) med DPI för att utmärka ADP III som en 2X Flagship fund. 2X Flagship fund är ett nytt initiativ för 2X Challenge - ett multilateralt initiativ som lanserades av utvecklingsfinansiärer i G7-länderna, med målet att mobilisera 3 miljarder USD för att stödja projekt som stärker kvinnor och förbättrar deras ekonomiska egenmakt. Aktörer som tilldelats status som 2X flaggskeppsfonder är etablerade, högpresterande riskkapitalfonder, fokuserade på tillväxtmarknader, som har åtagit sig att investera med ett jämställdhetsperspektiv enligt 2X-kriterierna. ADP III är den första fonden som erkänns som en 2X flaggskeppsfond.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Presskontakt

Karin Kronhöffer

Karin Kronhöffer

Presskontakt Director Strategy and Communication 072-050 31 91

Relaterat innehåll

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum