Gå direkt till innehåll
Kampanjen "Fits your farm" innebär lanseringen i Europa av 20 nya skördetröskar i trion-modellserien. Nyckelinformationen om den nya modellserien finns på den dedikerade målsidan: trion.claas.com
Kampanjen "Fits your farm" innebär lanseringen i Europa av 20 nya skördetröskar i trion-modellserien. Nyckelinformationen om den nya modellserien finns på den dedikerade målsidan: trion.claas.com

Pressmeddelande -

CLAAS lanserar TRION: Ny standard för mellantröskor

Med lanseringen av 20 nya modeller i skördetröskserien TRION tar CLAAS ytterligare steg i programmet för skördetröskor som startade 2019. Inom loppet av två år har maskinföretaget förnyat nästan hela sitt skördetrösksortiment. Toppmoderna TRION-serien består inte bara av fem- och sex-walkermaskiner, utan även av hybridskördare med både enkel- eller tvillingrotorer. TERRA TRAC- och MONTANA-modeller ryms också i programmet. Trions motto ”Fits your farm” syftar på den stora bredden av funktioner och modeller i serien.

Tröskserien är resultatet av ett grundligt utvecklingssamarbete med kunder inom jordbruk på den europeiska marknaden. Maskinerna är fulländade med expertis från CLAAS forsknings- och utvecklingsingenjörer. Den nya TRION är ett landmärke i utvecklingen av CLAAS skördetröskor och sätter nya riktmärken i klassen för medelkombiskördare.

Den unika omfattningen av modeller och funktioner gör det möjligt att uppfylla praktiskt taget alla kundkrav. TRION är anpassad till alla marknader – Europa, Nordamerika eller Sydafrika – och riktar sig till kundsegment som sträcker sig från den traditionsmedvetna familjegården till prestationsorienterade större gårdar och högteknologiska entreprenörer. Oavsett om kravet är att möta en gård på 200 hektar eller ett företag med en årlig kombinerbar yta på 1 000 hektar; om grödorna är vete, raps, majs, sojabönor eller ris. Huruvida terrängen är kuperad eller platt. Målet är alltid att leverera maximal tröskeffektivitet och enkel drift i en kombination för varje gård och varje förhållanden.

Fyra egenskaper gör det möjligt för TRION att uppfylla breda kravställningar från kunder i hela världen:

- Nya TRION är synonym med en hög anpassningsförmåga till den enskilda gårdens och den speciella grödans krav under skörden – snabbt och enkelt utan verktygsbyten mellan grödor och ett stort antal skärstångstyper med bredder upp till 12 m eller 12 rader. Dessutom är den nya serien oöverträffad i hyttens bekvämlighetsfunktioner samt löputrustning och drivsystem.

- Trions prestanda under alla skördeförhållanden innebär att kompromisser mellan effektivitet och produktivitet är avslutat kapitel. Den beprövade APS-trösktekniken med JETSTREAM-rengöring, en stor spannmålstank och höga avlastningshastigheter bidrar till tröskans imponerande förmåga. En enkel, effektiv och näst intill underhållsfri drivlina i kombination med intelligent motorteknik med DYNAMIC POWER håller bränsleförbrukningen till ett minimum. 

-Trions precision som är resultatet av de senaste teknikerna och assistanssystemen, såsom CEMOS AUTOMATIC för automatiserad skörd, bidrar till att leverera optimerad prestanda och en hög nivå av förarkomfort och bekvämlighet.

-Trions tillförlitlighet har säkerställts genom ett världsomspännande testprogram. Enkla och tidsbesparande underhållsmoment utförs av ägaren och i kombination med en pålitlig drivlina, längre underhållsintervall och utmärkt övervakning av körstatus sparar detta tid och gör kostnaderna mer förutsägbara.

  Det breda utbudet av hjulmaskiner, TERRA TRAC- och MONTANA-modeller, med en omfattande uppställning av skärstångskombinationer, gör det möjligt för varje gård – oavsett driftsprofil att göra rätt val utan att behöva kompromissa.

  Två separationskoncept - tre modellserier

  Med den oöverträffade variationen av maskiner som utgör de tre nya TRION-modellserierna kan CLAAS uppta spektrumet från 258 hk fem-skakare hela vägen upp till 435 hk hybridskördare med dubbla rotorer. De 20 nya modellerna har många toppmoderna assistanssystem, ger en mycket hög körkomfort och användarvänlighet och är utomordentligt effektiva.

  TRION-serien består huvudsakligen av tre modellserier med halmvändare och hybridskördare och två tröskkanalbredder:

  - TRION 500 med fem-skakare APS WALKER trösksystem; 1 420 mm kanalbredd

  - TRION 600 med sex-skakare APS WALKER trösksystem; Kanalbredd på 1 700 mm

  -TRION 700 med APS HYBRID trösksystem (TRION 710 – 730 med ROTO PLUS enkelrotor, TRION 750 med ROTO PLUS twin rotor); 1 420 mm kanalbredd

   Förutom att ta med ett nytt, brett utbud av separatorlösningar till prestandaklassen de täcker, kan alla modellserier utrustas med de allra senaste funktionerna. Det innebär att katalogen nu inte bara innehåller sex versioner med TERRA TRAC-band, utan även ytterligare sex maskiner med MONTANA sidobackekompensation.

   Fokus på att uppfylla de högsta prestandakraven

   Den primära separationen utförs i alla TRION-modeller utförs av en APS tröskenhet med en gastrumma (450 mm diameter) och en stor trösktrumma (600 mm diameter) som ger ett konsekvent, högt växtflöde och möjliggör ihållande drift under långa arbetsdagar. Cirka 90 procent av kornen tröskas ut ur grödan i detta inledande skede. Hastigheterna på alla tre trummorna kan justeras synkront från hytten via CEBIS. CEBIS används också för parallell och synkron justering av konkaven och tröskvävning. Hydrauliskt överbelastningsskydd möjliggör drift ända upp till prestandagränsen, förhindrar blockeringar och ger även skydd mot skador från främmande föremål. Vid behov kan de tre konkava segmenten i MULTICROP-förkonkaven, som är utformad för många tröskningsgrödor och tröskförhållanden, helt enkelt ersättas genom stenfällan. Huvudkonkaven kan vid behov utrustas med olika konkava segment med ett konkavt segment utformat som en lättbytbar enhet.

   Sekundär separation i TRION 500 och TRION 600 utförs av fem eller sex halmvandrare med respektive separationsområden på 7,48 och 6,25 m2. Dessa modeller är utrustade som standard med MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS) som fluffar halmmassan jämnt, vilket ökar separationsprestandan avsevärt, särskilt när man hanterar en hög nivå av halmfuktighet. Sekundär separation i både TRION 720 och TRION 730 hanteras av en enda rotor. Däremot använder flaggskeppet i modellserien Trion 750 dubbla rotorer för sekundär separation. I alla TRION-modeller med APS HYBRID och ROTO PLUS kan rotorhastigheten varieras oändligt från hytten och oberoende av APS tröskenhetens hastighet. Hydraulisk rotorklaffjustering (TRION 720/730: manuell justering finns som tillval) gör det möjligt att stänga upp till fyra rotorsegment, vilket minskar belastningen på siktpannan när man hanterar torr halm.

   JET STREAM rengöring med 3D/4D lutningskompensation

   För att klara de höga genomströmningshastigheterna är alla TRION-modeller utrustade med ett extremt effektivt JET STREAM-rengöringssystem med turbinfläkt, hydraulisk fläkthastighetsvariator och ett dubbelventilerat första steg för att ge förrengöring. De övre och nedre siktarna har en sammanlagd total siktarea på 5,1 m2 i TRION 500 och TRION 700 samt 5,8 m2 i TRION 600. Tack vare 3D-rengöring med aktiv tvärgående styrning bibehålls hela rengöringsprestandan upp till 20 % tvärgående lutning. Vid tröskning upp- och nedförsbacke justerar AUTO SLOPE fläkthastigheten automatiskt. När det gäller TRION 700 säkerställer 4D-rengöringssystemet som tillval också konstant prestanda vid drift i sluttningar.

   CEMOS-stödsystem för att uppfylla individuella krav

   Alla TRION-modeller kan utrustas efter behov med olika automatiska och operatörsassistanssystem från CEMOS AUTOMATIC- och CEMOS DIALOG-sortiment som inte bara förbättrar prestanda utan också optimerar effektiviteten och tröskkvaliteten samtidigt som operatörens arbetsbörda minskar.

   • AUTO CROP FLOW detekterar belastningstoppar i de primära och sekundära separationsstegen samt på motornivå och minskar materialflödet till tröskenheten vid behov.
   • CRUISE PILOT tar automatisk kontroll över markhastigheten i enlighet med ett av tre förvalda lägen: Farthållareför konstant markhastighet, Konstant genomströmning för konsekvent lastning av alla nyckelenheter, även under drastiskt förändrade skördeförhållanden. Maximal genomströmning med förlustövervakning för konsekvent tröskning vid maskinens prestandagräns.
   • AUTO SLOPE: justerar turbinfläktens hastighet på grundval av TRIONs längsgående lutning i sluttningar så att rengöringsprestandan förblir stabil.
   • CEMOS AUTO CLEANING: Fläkthastigheten och siktöppningarna på den övre och nedre sikten justeras automatiskt till förändrade tröskförhållanden.
   • CEMOS AUTO TRÖSE: Tröskningens konkava frigång och APS tröskenhetens hastighet justeras automatiskt till tröskförhållandena.
   • CEMOS AUTO SEPARATION: Denna funktion av TRION med APS HYBRID justerar automatiskt rotorns hastighet och rotorklaffens läge till förändrade avverkningsförhållanden.

   12 000 l spannmålstank med 130 l/s lossning

   Höga genomströmningshastigheter kräver hög prestanda när det gäller lossning och motsvarande stora spannmålstankar. Tankstorlekarna på 8 000, 9 000, 10 500, 11 000 eller 12 000 liter varierar beroende på modell och version. Lossningshastigheterna varierar från 90 till 130 l/s. Lossningsrörets stora 105-graders svängvinkel gör att föraren kan ha en utmärkt utsikt över pipen under lossning. PROFI CAM finns som tillval och ger en direkt vidvinkelvy in i transportfordonet eller transportfordonet och gör det därför möjligt för föraren att hantera lossningsprocessen med ännu större noggrannhet. En valfri svängpip som kan justeras via CMOTION multifunktionskontrollspak möjliggör extremt exakt lossning, även när du är på väg.

   Nya motorer – bevisad effektivitet

   Alla fyra TRION-modellserierna drivs av den senaste generationens Cummins sexcylindriga motorer. TRION 500-serien samt TRION 640 har Cummins B6.7-motor som uppfyller steg V-standarden och har en deplacement på 6,7 l, medan TRION 650, TRION 660 och TRION 700-serien drivs av Cummins L9 , en steg V-enhet med en deplacement på 8,9 l. Vid vägtrafik är varvtalet bränslebesparande 1 650 varv/min istället för 1900 vilket ger en tystare gång. Dessutom har alla motorer DYNAMIC POWER automatiska utgångsjusteringssystem. Om full motoreffekt inte krävs, som vid strängning, minskar motorstyrenheten effekten – och därmed mängden diesel som används – till önskad nivå. Detta intelligenta styrsystem kan på egen hand spara upp till 10 procent av bränslekostnaderna. Lägg till effekten av de låga motorvarven och det blir tydligt att trion-modellerna också är allt man kan förvänta sig av en CLAAS-skördetröska.

   TRION 500 och TRION 600 har en dieselkapacitet på 600 respektive 800 l, medan TRION 700 kan specificeras med en bränsletank på 800 respektive 1 000 l. Beroende på modell kan 80 eller 100 l AdBlue användas för avgasreningssystemet.

   Sex MONTANA- och TERRA TRAC-versioner

   Utbudet på modeller med MONTANA sidbackekompensation samt TERRA TRAC bandspår är större än någonsin med TRION. Trion MONTANA-maskinerna kan kompensera för sidobackar på upp till 18 procent och längsgående sluttningar på upp till sex procent. Dessutom har TRION MONTANA-maskinerna POWER TRAC fyrhjulsdrift, AUTO SLOPE för att hantera putsningsprestanda i sluttningar och ett elektriskt inbytbart differentiallås som tillval för framhjulen. Gemensamt för alla chassityper är två drivområde för var och en av de två hastigheterna.

   TERRA TRAC-band i tre spårbredder från 635 mm till 890 mm finns tillgängliga för sex modeller i den nya TRION-serien, bland annat TRION 530 TERRA TRAC med fem halmvändare. Den senare, liksom TRION 700 TERRA TRAC, håller sig inom en yttre bredd på 3,29 m när den körs på smala spår och inom 3,49 m på 735 mm spår. Trion TERRA TRAC-modellerna på 600 serien har en utvändig bredd på 3,49 m med 635 mm-spåren. Alla TERRA TRAC-modeller, som hjulmaskinerna, kan färdas i upp till 30 km/h.

   Brett utbud av fronttillbehör

   TRION-modellerna kan kombineras med ett stort antal CLAAS frontfästen. Förutom CERIO-skruvskäraren med styvt bord omfattar sortimentet VARIO-skärbord, CONVIO draper cutterbars och fällbara skärbord. För lågväxande grödor, såsom ärter eller sojabönor, omfattar line-up MAXFLEX-serien med intagsskruv och CONVIO FLEX-draperiet, som båda har ett flexibelt bord. Sortimentet av skärbord kompletteras av CORIO och CORIO CONSPEED majsplockare framtill och SUNSPEED för tröskning av solrosor. På relevanta marknader, till exempel Kanada, kan SWATH UP-pickupen också levereras. Tack vare automatisk fronttillsatsdetektering vet TRION alltid vilken frontfäste som är monterad och kan göra nödvändiga justeringar av maskinens inställningar automatiskt.

   Matarhuset kan levereras med antingen en fast skärvinkel, en mekaniskt justerbar skärvinkel eller en skärvinkel som kan justeras hydrauliskt från förarsätet. Det är också möjligt att beställa en bandtransportör som ett alternativ till kedjetransportören i matarhuset. Förutom att fungera smidigare och tystare har bandtransportörer en längre livslängd och kräver mindre underhåll. Kunderna har också valet av en öppen eller stängd guiderulle. Hydraulisk reversering för det främre fästet är standard, liksom den nya funktionen "långsam matning".

   Det senaste inom avancerad hyttdesign

   En annan höjdpunkt i TRION-modellserien är den nya hytten. Det ger mer utrymme, särskilt utrymme och benutrymme, och kan utrustas med ett valfritt lädersäte som svänger 30 grader till båda sidor för en optimal sittposition hela tiden. Fotstöd som tillval möjliggör ett antal avslappnade sittplatser för föraren. En större vindruta och sidofönster med smalare A-pelare ger en utmärkt utsikt över den främre fästanordningen och omgivningen. 12-tums CEBIS-terminalen med en högupplöst HD-skärm med hög kontrast säkerställer enastående läsbarhet under alla ljusförhållanden och ger tre individuellt justerbara huvudskärmsområden. CEMOS DIALOG och CEMOS AUTOMATIC är nu integrerade i CEBIS. Terminalen kan användas via pekskärmen och roterande tryckbrytare. Det är också möjligt att komma åt alla trösknings- och rengöringsinställningar med hjälp av direktåtkomstknappar till höger om kontrollarmstödet.

   CEBIS-terminalen och armstödet kan justeras oberoende av varandra för att ge ett optimalt ergonomiskt svar på förarens behov. Och med CMOTION-styrspaken, som finns som ett alternativ till den vanliga markhastighetsreglaget, har operatören alltid nyckelfunktionerna – inklusive upp till sju individuellt programmerbara favoritinställningar – till hands för snabb respons.

   En 30-liters kylbox, ett 360-graders LED-belysningspaket som tillval och en 360-graders vindrutetorkare kompletterar det omfattande paketet med funktioner.

   Fyra styrsystem och nya CEMIS 1200

   Kunderna kan välja mellan fyra automatiska styrsystem. LASERPILOTEN styr med hjälp av grödans vänstra kant som referenspunkt. FÄLTSKANNERN monteras på hyttens tak och styr TRION genom att optiskt känna av grödans kanter (vänster och höger möjligt) och spårvagnslinjer. Under skörden av majs styrs TRION av AUTOPILOTen på CORIO- och CORIO CONSPEED-plockarna.

   Det fjärde alternativet är GPS PILOT med satellitbaserad navigering. Den nya CEMIS 1200-terminalen med en 12-tums skärm är tillgänglig för den här funktionen. Det erbjuder 2D- och 3D-vyer, online-uppgiftshantering och dokumentation med dataexport via TELEMATICS eller USB-minne, realtidsutbytesmappning och utbyte av datadisplayer.

   Full tillgänglighet från skörden 2022

   Alla TRION-modeller är live i CLAAS produktsortiment på de europeiska marknaderna med omedelbar verkan och kan beställas för skörden 2022.

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier


   Swedish Agro Machinery
   Swedish Agro Machinery  grundades 2016 och är ett svenskt företag fokuserat på representation och import av CLAAS lantbruksmaskiner i Sverige. Företaget är också generalagent för SAMSON, HORSCH, METSJÖ, AVR, SPEARHEAD, SCANSTONE och återförsäljare av LEMKEN. Swedish Agro Machinery är ett dotterbolag till Danish Agro-koncernen som består av en rad företag inom lantbruksbranschen i Danmark och andra länder. Östra Sönnarslöv Traktorservice är ett dotterbolag till Swedish Agro Machinery.

   Kontakter

   Göran Sundqvist

   Göran Sundqvist

   produktchef CLAAS tröskor och hackar 070-290 15 47

   Henrik Hesby

   Country Sales Manager, CLAAS CLAAS +46 40 161601

   Förser svenskt lantbruk med maskiner, insatsvaror och foder

   Swedish Agro är ett svenskt företag som förser lantbrukare med insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Företaget representerar CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE och AVR i Sverige. Service och reservdelar finns mobilt och på 24 orter både via egna anläggningar och servicepartners. Med en av Europas modernaste foderfabriker tillverkas foder för flera djurslag. Swedish Agro är ett företag i Danish Agro-koncernen som består av en rad företag inom lantbruksbranschen i norra Europa.

   Swedish Agro
   Södra Industrigatan 14
   27430 Skurup
   Sverige