Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Jenny Greberg, Swedish Mining Innovation, och Katarina Larsson, Svemin.

Ny nationell färdplan för konkurrenskraftig och hållbar gruvnäring

Metall och mineral är avgörande för att klara klimatomställningen och gruvnationen Sverige är ett föregångsland inom hållbarhet. För att säkra vår position - och visa globalt ledarskap - presenteras nu en ny strategisk forskning- och innovationsagenda.
Den nya agendan lyfter fram de utmaningar som är mest kritiska att satsa forskning- och innovationsmedel på för att möta branschens behov. Dess

Sociala medier

Kontakter

Terese Ahlbäck

Terese Ahlbäck

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-637 99 80
Johannes Hellqvist

Johannes Hellqvist

Presskontakt Kommunikationsansvarig Swedish Mining Innovation 070-388 19 39

Strategiskt innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallproducerande industri

Swedish Mining Innovation är det strategiska nationella innovationsprogrammet för svensk gruv och metallproducerande industri, och en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsning på strategiska innovationsområden. Swedish Mining Innovation syftar till att stärka svensk konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar för den svenska gruvindustrin och metallutvinnande sektorn genom innovationsprojekt, utbildning, seminarier och möten, samt internationalisering. Värdorganisation för programmet är Luleå Tekniska Universitet.

Programmet gick under namnet SIP STRIM fram till 2020-05-31.

Swedish Mining Innovation