Gå direkt till innehåll

Strategiskt innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallproducerande industri

Swedish Mining Innovation är det strategiska nationella innovationsprogrammet för svensk gruv och metallproducerande industri, och en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsning på strategiska innovationsområden. Swedish Mining Innovation syftar till att stärka svensk konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar för den svenska gruvindustrin och metallutvinnande sektorn genom innovationsprojekt, utbildning, seminarier och möten, samt internationalisering. Värdorganisation för programmet är Luleå Tekniska Universitet.

Programmet gick under namnet SIP STRIM fram till 2020-05-31.

Swedish Mining Innovation