Gå direkt till innehåll
SwedSecs nyhetsbrev 1 – 2021

Nyhet -

SwedSecs nyhetsbrev 1 – 2021

Uppdaterade kunskapskrav, pandemins påverkan, ny sökfunktion för disciplinbeslut, uppdaterad vägledning för anmälan av regelöverträdelser och fortsatt ökat antal disciplinärenden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Trevlig läsning!

Här finns nyhetsbrevet >>


Du kan prenumerera på SwedSecs nyheter via denna länk.

Ämnen

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.