Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Aktieanalytiker tilldelas varning

Den SwedSec-licensierade aktieanalytikern har vid två tillfällen brutit mot sitt företags interna regler om att begära förhandstillstånd för egna värdepappersaffärer och i sju fall överträtt företagets interna regler om att anmäla förändringar i innehav avseende finansiella instrument.

Hos det till SwedSec anslutna företaget gäller särskilda krav för analytikers egna värdepappersaffärer. Dessutom har företaget regler - som grundar sig på Svenska Fondhandlareföreningens regler – om att de anställda är skyldiga att anmäla innehav och förändring i innehav av finansiella instrument till arbetsgivaren. Syftet med reglerna är att undvika intressekonflikter och att upprätthålla förtroendet för företaget och värdepappersmarknaden.

SwedSecs Disciplinnämnd noterar att den otillåtna handeln berott på slarv och missförstånd och att samtliga affärer varit av mindre omfattning. Men med hänsyn till de aktuella reglernas betydelse för förtroendet på värdepappersmarknaden tilldelas den licensierade analytikern en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-5626 0715, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

Ämnen


SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan återkallas vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 171 företag är anslutna till SwedSec och cirka 8 200 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. Knappt 300 företag är anslutna till Swedsec och ca 24 500 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se.