Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Aktiemäklare varnas för att ha brutit mot regler vid ordermottagning

SwedSecs Disciplinnämnd har meddelat en varning till en aktiemäklare med SwedSec-licens för att han tagit emot flera köporder via mobiltelefon utan att bekräfta dem över bandad telefon.

Disciplinnämndens bedömning är att aktiemäklaren har brutit mot det interna regelverket för handläggning av uppdrag som gällde på det företag där han var anställd. Aktiemäklaren tog emot flera köporder via mobiltelefon - varav i vart fall ett av mobilsamtalen ägde rum från handlarrummet – utan att bekräfta dem via bandad telefon.

Aktiemäklaren bör ha känt till de mycket tydliga regler som gällde för ordermottagning via mobiltelefon.

Disciplinnämnden meddelar aktiemäklaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa på www.swedsec.se


För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

Ämnen


SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan dras in vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Drygt 150 företag är anslutna till SwedSec och cirka 7500 av deras anställda är SwedSec licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kontakter

Agneta Oscarsson

Agneta Oscarsson

Presskontakt Vd 073 96 411 98

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.