Gå direkt till innehåll
Anna Johansen, verksamhetsarkitekt, Swedsec
Anna Johansen, verksamhetsarkitekt, Swedsec

Pressmeddelande -

Anna Johansen ny verksamhetsarkitekt på Swedsec

Anna Johansen börjar som ny verksamhetsarkitekt på Swedsec den 13 maj 2024. Anna har en gedigen erfarenhet som verksamhetsarkitekt inom IT- och finansbranschen. Hon är utbildad systemvetare och var under början av sin karriär IT-utvecklare men har under senare delen av karriären intresserat sig för behov och kravställning utifrån verksamheten.

Anna kommer senast från en roll som Enterprise Architect på Colorama och arbetade dessförinnan som digital verksamhetsutvecklare och Business Analyst på SPP Pension och Försäkring samt med verksamhetsutveckling och kravställning på Crosskey Banking Solutions. Hon har dessutom arbetat som konsult inom olika verksamhetsområden med framförallt arkitektur, kravställning och verksamhetsutveckling under ett antal år.

– Det känns väldigt roligt att välkomna Anna Johansen till Swedsec där hon med sin erfarenhet och breda bakgrund inom verksamhetsutveckling kommer att vara ett värdefullt tillskott i Swedsecs förändringsresa de kommande åren, säger Agneta Oscarsson, VD, Swedsec.

Vid frågor och för ytterligare information, kontakta:

Agneta Oscarsson, VD, Swedsec
08-56 26 07 15
agneta@swedsec.se

Kategorier


Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. Knappt 300 företag är anslutna till Swedsec och ca 24 500 av deras anställda är Swedsec-licensierade. För mer information besök: swedsec.se.

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. Knappt 300 företag är anslutna till Swedsec och ca 24 500 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se.