Gå direkt till innehåll
Fler än 10 000 SwedSec-licensierade

Pressmeddelande -

Fler än 10 000 SwedSec-licensierade

Nu är fler än 10 000 anställda på finansmarknaden SwedSec-licensierade. Det är en ökning med nästan 6 procent jämfört med samma tidpunkt 2012.

– Vi är mycket stolta och glada över att så många är SwedSec-licensierade.10 000 aktiva licenshavare är en viktig milstolpe och ett bevis för att självregleringen fungerar. En anledning till ökningen är att vi den 1 januari skärpte kraven för rådgivare i vårt regelverk så att fler rådgivare omfattas av kravet på licens, säger Katarina Lidén, VD på SwedSec. I januari infördes också ett särskilt licensieringstest för rådgivare. Sedan de nya reglerna infördes har nästan 200 rådgivare genomfört licensieringstestet för rådgivare. Vi räknar med en fortsatt kraftig ökning av antalet SwedSec-licensierade under 2013.

För att bli licensierad krävs bl.a. ett omfattande licensieringstest och att arbetsgivaren kontrollerar och intygar att personen är lämplig att inneha licens. För att få behålla licensen krävs sedan en årlig kunskapsuppdatering, enligt krav som SwedSec fastställer.

Som licensierad omfattas personen av SwedSecs disciplinära förfarande som bl.a. innebär att licensen kan tas ifrån licenshavaren vid regelöverträdelse. En indragen licens innebär i praktiken yrkesförbud. Det disciplinära förfarandet har därmed en kraftfull preventiv verkan.

För att kontrollera om t.ex. en bankrådgivare har licens finns en sökfunktion på SwedSecs hemsida. Där kan vem som helst skriva in namnet på personen och se om han eller hon har aktiv licens. På hemsidan finns också en förteckning över anslutna företag. För tillfället är 177 företag anslutna till SwedSec.

Till SwedSec ansluter sig företag med tillstånd från Finansinspektionen såsom banker, mäklarfirmor, fondbolag, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.


För mer information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. För mer information besök: swedsec.se SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.