Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kapitalförvaltare tilldelas varning av SwedSecs Disciplinnämnd

Den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren har av hovrätten dömts till villkorlig dom och böter för otillbörlig marknadspåverkan.

Enligt kapitalförvaltaren var det fråga om så kallade aktievändningar. Han hade fått i uppdrag av kunder att sälja aktierna för att ta fram realisationsförluster och att sedan försöka köpa dem igen på aktiemarknaden. När han fastställde priset lade han sig mitt emellan köp- och säljkurs för att inte påverka kursen och störa marknaden.

Disciplinnämnden konstaterar att regelöverträdelsen till sin typ är allvarlig. I detta fall föreligger dock speciella omständigheter. Kapitalförvaltaren hade i förväg fått sin chefs godkännande för agerandet. Nämnden fäster också avseende vid att tingsrätten frikänt kapitalförvaltaren samt att den tidigare chefsjuristen vid Finansinspektionen, som skrivit en handbok till lagen om marknadsmissbruk och som vittnat i tingsrätten, ansett förfarandet godtagbart.

Disciplinnämnden tilldelar kapitalförvaltaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

 

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

Ämnen


SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan återkallas vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 171 företag är anslutna till SwedSec och cirka 8 200 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. Knappt 300 företag är anslutna till Swedsec och ca 24 500 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se.