Gå direkt till innehåll
Mats Torstendahl ny ordförande i SwedSecs styrelse

Pressmeddelande -

Mats Torstendahl ny ordförande i SwedSecs styrelse

Vid SwedSecs årsstämma den 23 maj utsågs Mats Torstendahl till ny styrelseordförande. Vid stämman valdes också Urban Funered och Rikard Josefson till styrelseledamöter.

Mats Torstendahl har arbetat i ledande befattningar inom den finansiella sektorn i närmare 25 år och är sedan 2016 vice vd och chef för divisionen Företag och Privatkunder på SEB. Han har varit ledamot i SwedSecs styrelse sedan 2013 och tar över ordförandeklubban efter Tom Dinkelspiel som, på egen begäran, lämnar styrelsen.

– SwedSec fyller en mycket viktig funktion på finansmarknaden. Att säkerställa kunskapskrav, licensieringstester, krav på regelefterlevnad och det disciplinära förfarandet för anställda på de anslutna företagen bidrar till ökat konsumentskydd. Jag ser fram emot att leda styrelsens arbete och att fortsätta verka för ett stärkt förtroende för finansmarknaden, säger Mats Torstendahl.

SwedSecs styrelse har följande sammansättning:

Ordförande:
Mats Torstendahl, vice vd och divisionschef SEB (nyval)

Vice ordförande:
Urban Funered, vd Svenska Fondhandlareföreningen (nyval)

Övriga ledamöter:
Olle Eksell, f.d. direktör i Handelsbanken (omval)
Per-Ola Jansson, f.d. vd Svenska Fondhandlareföreningen (omval)
Rikard Josefson, vd Avanza Bank (nyval)
Johanna Lybeck Lilja, executive adviser Nordea Bank (omval)
Carina Lindfelt, avdelningschef Svenskt Näringsliv (omval)

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd SwedSec Licensiering AB, 08-562 607 15

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 194 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.