Skip to main content

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2020 08:28 CET

Rådgivaren har inte kontrollerat låntagarnas inkomster och kontantinsatsernas ursprung vid handläggningen av bolåneärenden.

I 30 bolåneärenden som rådgivaren har ansvarat för har låntagarna uppgett en betydligt högre lön än den som framgått av kreditupplysningen. Flera av låntagarna har enligt kreditupplysningen inte haft någon inkomst alls men har trots det kunnat betala stora kontantinsatser. Rådgivaren borde ha reagerat och utrett de stora löneskillnaderna och kontantinsatsernas ursprung. Genom att hon inte har gjort det har hon brutit mot företagets kreditregler och reglerna mot penningtvätt m.m.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att det har rört sig om upprepade överträdelser, stora belopp och i flera fall helt nya kunder för företaget. Rådgivarens agerande har riskerat att utsätta företaget för kreditförluster och att företaget utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet. Agerandet har också riskerat att allvarligt skada förtroendet för företaget och finansmarknaden i stort. Nämnden anser att bristerna är så allvarliga att rådgivaren inte är lämplig som licenshavare. Hennes licens återkallas därför. 

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 700 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.