Gå direkt till innehåll
SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelande -

SwedSec återkallar rådgivares licens

Privat- och företagsrådgivaren har själv tagit fram ett skriftligt lånelöfte till potentiella bolånekunder, trots att korrekt kreditbeslut saknades.

För att ta sig förbi gällande rutiner har rådgivaren fabricerat ett eget lånelöftesbrev med hjälp av text från företagets blankett. Rådgivaren har inte haft någon rätt att bevilja krediter. Trots uppmaning från överordnad personal har han inte heller meddelat kunden att kreditansökan skulle avslås, eftersom kalkylen inte uppfyllde företagets krav. Rådgivaren har i stället förespeglat att han hade befogenhet att godkänna de olika köpeobjekten.

SwedSecs disciplinnämnd anser att rådgivarens agerande strider mot företagets interna regler och mot Finansinspektionens allmänna råd om kreditriskhantering m.m. Rådgivarens handlande står dessutom i strid med de grundläggande krav på att hålla sig till sanningen som måste ställas på en licenshavare. Nämnden konstaterar att rådgivaren allvarligt har brustit i sitt arbete. Agerandet är inte acceptabelt och rådgivarens licens återkallas därför.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här>> 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 193 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 700 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kontakter

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15
Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.