Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar företagsrådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar företagsrådgivare

Rådgivaren har i flera fall bl.a. använt sin privata e-post för att skicka konfidentiell information om kunder.

Företagsrådgivaren skickade handlingar och information om kunder mellan sin privata e-postadress och sin e-postadress i företaget. Enligt rådgivaren fanns det behov av praktiska lösningar under pandemin. Som förklaring har rådgivaren uppgett att hon fick underlag från kunder via sms till sin tjänstetelefon men att hon inte hade tillgång till företagets e-post på den varför hon skickade sms:en vidare till sin privata telefon. Därefter e-postade hon underlagen från sin privata e-post till sin tjänstedator.

Under flera år har också rådgivaren använt sin behörighet i företagets interna system och gjort en stor mängd slagningar på närstående. Dessutom har rådgivaren beviljat en kredit utan att säkerställa låntagarens inkomst.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar bl.a. att rådgivaren brutit mot företagets uppförandekod som tydligt stadgar att konfidentiell information måste skickas krypterat och att det inte är tillåtet att använda privat e-post i tjänsten. Rådgivaren har också brutit mot företagets regler om att anställda inte får göra slagningar i systemet om de inte behöver informationen i tjänsten. De reglerna gäller oavsett om det rör en närstående och den anställde har samtycke.

Enligt nämnden tyder rådgivarens agerande på bristande kunskap om regelverket vilket är anmärkningsvärt eftersom rådgivaren haft licens sedan 2013. Det rör sig om allvarliga överträdelser av regelverket och nämnden finner med stor tvekan att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 209 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 100 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Kontakter

Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.