Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar kapitalförvaltare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har för en fonds räkning köpt aktier i ett bolag trots att han var upptagen i företagets insiderförteckning.

Efter att förvaltaren anmält sig som insider i ett bolag och blivit uppförd i en insiderförteckning hos företaget köpte han av misstag för fondens räkning aktier i bolaget vid flera tillfällen. Enligt företagets regler får den som har tillgång till insiderinformation inte handla i de finansiella instrument som informationen avser, varken för egen eller för en fonds räkning.

SwedSecs disciplinnämnd anser att förvaltaren har gjort fel som inte försäkrat sig om att köpen stämt överens med insiderförteckningen. Förvaltaren har också i två fall inte uppfyllt sin skyldighet att anmäla egna värdepappersaffärer till sin arbetsgivare.

Enligt disciplinnämnden har förvaltaren brutit mot regler som har stor betydelse för förtroendet för finansmarknaden. Överträdelserna har dock skett av misstag. Eftersom förvaltaren själv informerade sin arbetsgivare om den felaktiga orderläggningen och på så vis medverkat till att försöka begränsa de eventuella skador som kunnat uppstå bestämmer disciplinnämnden påföljden till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 100 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15
Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.