Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar kontorschef

Pressmeddelande -

SwedSec varnar kontorschef

Kontorschefen har överskridit sitt kreditmandat.

Företaget har anmält att kontorschefen vid ett tillfälle felaktigt rubricerat och beviljat en kredit, som innebar att hon därmed överskred sitt kreditmandat. I samband med kreditbeslutet har kontorschefen inte heller beaktat ett avvikande transaktionsmönster, något som även borde ha dokumenterats.

SwedSecs disciplinnämnd ser allvarligt på det inträffade och konstaterar att kontorschefens agerande fått till följd att en kredit har beviljats på felaktiga grunder. Hon har också haft brister i den fortlöpande ”Känn-Din-Kund-processen”. Agerandet strider mot företagets interna regler, som grundar sig på lag och Finansinspektionens föreskrifter. Företaget har också utsatts för ökade kreditrisker. Eftersom det var fråga om en engångshändelse kunde disciplinpåföljden bestämmas till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 192 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.