Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har inte gjort tillräckliga kontroller i samband med en utlandsbetalning till ett högriskland.

Rådgivaren hanterade en kredit på ca 1 200 000 kr och betalade sedan på kundens uppdrag ut beloppet till en mottagare utomlands. Några månader senare visade det sig att pengarna försvunnit och att kunden inte kunde betala av på lånet.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att omständigheterna i samband med utlandsbetalningen till ett s.k. högriskland borde ha föranlett rådgivaren att vidta åtgärder för fördjupad kundkännedom, vilket hon inte gjort. Vidare saknades fullständigt kreditunderlag i ärendet och fullgod säkerhet hade inte ställts för en del av lånet. Rådgivaren har brutit mot företagets kreditregler och regler till förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, som har sin grund i lag och Finansinspektionens föreskrifter.

Disciplinnämnden ser allvarligt på överträdelserna, bland annat då agerandet utsatt företaget för förhöjda kreditrisker och risk för att företaget utnyttjas för brott. Eftersom det gått mer än två år sedan det inträffade, och det handlar om ett enda kundärende, anser nämnden att påföljden med tvekan kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 189 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 900 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15