Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har sålt komplicerade finansiella produkter utan behörighet och inte dokumenterat investeringsrådgivning.

Rådgivaren sålde komplicerade finansiella produkter för en kunds räkning trots att hon saknade behörighet att handla med sådana produkter. Hon genomförde också en affärstransaktion över telefon, fast hon inte hade mandat för det, och gjorde då dessutom flera fel i handläggningen. Rådgivaren har även i flera fall inte dokumenterat sin rådgivning till kunder om finansiella placeringar.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att det är grundläggande att inte gå utanför sin behörighet, och att reglerna om hantering av kunders affärsuppdrag och investeringsrådgivning följs, då dessa regler utgör en viktig del av kundskyddet. Att rådgivningen dokumenteras är dessutom avgörande för att företaget ska kunna ta tillvara sina intressen i händelse av en tvist med en kund. Agerandet har enligt nämnden utsatt företaget för risker och har inneburit att rådgivaren allvarligt har överträtt sina skyldigheter i tjänsten. På grund av vissa omständigheter anser disciplinnämnden dock att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här. 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 187 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 100 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.