Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar mäklare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar mäklare

Mäklaren har forcerat system och kringgått säkerhetsspärrar.

Mäklaren lät en kund genomföra stora affärer, bl.a. i en vid tillfället mycket volatil aktie. Eftersom kunden saknade blanknings- och kreditavtal genomförde mäklaren olika manuella åtgärder i strid med företagets interna regler för att möjliggöra affärerna. Han säkerställde inte heller att kunden hade tillräcklig säkerhet för att ta de aktuella positionerna. Mäklaren har också i strid med företagets regler tagit emot order via SMS.

SwedSecs disciplinnämnd ser mycket allvarligt på mäklarens agerande, som fått till följd att han utsatt företaget för inte oväsentliga risker. Att forcera system och kringgå säkerhetsspärrar innebär att det normalt finns grund för återkallelse av licensen. Mäklaren har emellertid arbetat lång tid i företaget utan att ha begått några regelöverträdelser och har tagit det inträffade på yttersta allvar och insett det felaktiga i sitt agerande. Disciplinnämnden tar det i beaktande och finner därför, om än med stor tvekan, att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 216 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 100 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.