Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har hanterat sina vänners kreditärenden och avslöjat uppgifter.

Rådgivaren har hjälpt två av sina vänner att ansöka om krediter i företaget och registrerat sig själv som handläggare för kreditärendena. Han har vidare handlagt ett kreditärende för ytterligare en vän. I samband med ett kundmöte har rådgivaren visat upp en närståendes finansiella placeringar för kunden, i strid med reglerna om tystnadsplikt. Han har även gjort obehöriga sökningar i företagets interna system.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att reglerna om jäv och intressekonflikter har stor betydelse eftersom de syftar till att hantering av ärenden inte ska kunna ifrågasättas från etisk eller juridisk synpunkt och för att upprätthålla förtroendet för företagets verksamhet. Även reglerna om informationssäkerhet och tystnadsplikt är mycket viktiga för det förtroendet. Nämnden anser dock att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 186 företag är anslutna till SwedSec och över 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.