Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte informerat sin arbetsgivare om en bisyssla i ett bolag och hanterat kundkännedomsfrågor för samma bolag liksom för en närstående.

Rådgivaren har inte informerat sin arbetsgivare om en bisyssla som styrelsesuppleant i ett bolag. På så sätt har arbetsgivaren inte fått möjlighet att ta ställning till om uppdraget var lämpligt och bedöma om detta skulle kunna skapa intressekonflikter eller konkurrera med den verksamhet som företaget bedriver.

Rådgivaren har även hanterat åtgärder för kundkännedom avseende samma bolag och för den närstående samt vidtagit andra åtgärder i ett kundärende för den närstående. Dessutom har rådgivaren använt sin behörighet i företagets interna system och gjort ett flertal otillåtna sökningar på bland annat närstående. Genom agerandet har rådgivaren överträtt regler om intressekonflikter, informationssäkerhet och bisysslor.

SwedSecs disciplinnämnd slår fast att rådgivaren har brutit mot viktiga regler som syftar till att hantering av ärenden inte ska kunna ifrågasättas från etisk eller juridisk synpunkt och till att bevara förtroendet för företagets verksamhet. Disciplinnämnden meddelar rådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 187 företag är anslutna till SwedSec och över 24 100 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.