Gå direkt till innehåll
Handelskammaren i färsk enkät: Snabbt agerande i näringslivet mot Corona

Pressmeddelande -

Handelskammaren i färsk enkät: Snabbt agerande i näringslivet mot Corona

Sydsvenska Handelskammaren har i en ny enkät undersökt om företag i Sydsverige har blivit påverkade av coronavirusets spridning.
Rapporten/enkäten visar på en skiftning i företagens agerande:
- Om förra krisen handlade om pengar så handlar denna kris om personer, säger Stephan Müchler, VD på Handelskammaren. Företag planerar snabbt för att minimera riskerna för personal och partners.

Vid Handelskammarens förra enkät i februari hade 25% av företagen infört reserestriktioner och i denna undersökning uppger nu 68% av företagen att resor är begränsade. Företag använder hemarbete för att undvika att hela personalen eventuellt drabbas samtidigt.
- Det som märks mest nu är en tvär inbromsning av möten och konferenser. Men tjänsteföretag har behov av kundkontakt för att leverera och skapa nya affärer. Denna kontaktyta har nu minskat radikalt, säger Stephan Müchler.

Inom tillverkningsindustrin är bilden blandad. Många har fortsatt stabil efterfrågan. 43% av de importerande företagen uppger att någon leverans från en utländsk leverantör har blivit försenad. Brist på containers är ett exempel på detta. En del tillverkare uppger också att anläggningar i Kina är igång igen.
- Det finns överlag en stark tro på att underliggande marknader är starka. Men 15% av alla företag förutspår personalneddragningar under 2020. Dagens företagsledningar har erfarenhet från kriser och agerar snabbt. Många vill behålla och utveckla sin kompetens så snart detta är över.

- Likviditeten i bolagen kommer att vara avgörande på kort sikt och här kan politiken och riksbanken agera. Runt hörnet ser vi också behov av yrkesutbildning och fortbildning så att vi inte förlorar kompetens, säger Stephan Müchler.

Rapporten visar att:

  • 60% av företagen har begränsat fysiska möten
  • 68% av företagen har infört nya begränsningar för resor i tjänsten
  • 60% av företagen har uppmanat sina anställda att arbeta hemifrån
  • 43% av importföretagen har fått någon vara av en utländsk leverantör försenad
  • 30% av företagen upplever lägre efterfrågan än vanligt
  • 25% av företagen uppger i dagsläget att de kan drabbas av likviditetsproblem under 2020

Rapporten hittar ni här

Kontakt
Stephan Müchler, VD
040-690 24 05, stephan.muechler@handelskammaren.com

Vid frågor om data och segmentering
Jacob Elander, Analys och kommunikation
040-690 24 62, jacob.elander@handelskammaren.com


Om rapporten
Frågeformuläret som ligger till grund för rapporten skapades den 11 mars efter att regeringen presenterat den extra ändringsbudgeten innehållandes avskaffandet av karensavdraget (tidigare kallat karensdag) samt förslaget om korttidsarbete som föreslås träda i kraft från den 1 maj 2020. Formuläret innehåller därför frågor om likviditetsutmaningar och personalneddragningar.

Frågeformuläret skickades ut till 1 356 mottagare klockan 10:00 den 12 mars och stängdes för analys och sammanställning klockan 15:00 den 12 mars. Vid den tidpunkten hade 137 svar inkommit, vilket innebar en svarsfrekvens på cirka 10%. Mottagarna bestod av ett urval av Sydsvenska Handelskammarens medlemsföretag. Rapportens innehåll presenterades för utrikeshandelsminister Anna Hallberg under ett videomöte den 13 mars av Sydsvenska Handelskammarens ledning.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har runt 2 500 medlemsföretag. www.handelskammaren.com

Presskontakt

Relaterat innehåll

I sydsvenska företags intresse

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten.

Handelskammaren har drygt 2 500 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

Syftet är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. Vi förverkligar detta på flera sätt;

Vi påverkar företagens villkor
Handelskammaren arbetar med strategisk utveckling av regionen. Genom att ta fram förslag och bedriva lobby kan vi påverka näringslivets villkor.

Vi stödjer affärer
Handelskammaren underlättar affärer genom service och råd. Vi erbjuder handelsdokument vid internationella affärer och är experter på export och import. Vi har rådgivning om Tyskland och nätverk för Baltikum och Kina.

Vi sammanför företag
Handelskammaren är ett nätverk med över 2 500 företag. Varje år har vi över 100 möten med flera tusen deltagare. För olika grupper finns särskilda nätverk. Unga ledare och personalchefer är två exempel.

Det är företag som är medlemmar i Handelskammaren. Alla anställda på medlemsföretagen har därför tillgång till nätverken, arrangemangen och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem!

Handelskammaren
Skeppsbron 2
21120 Malmö