Gå direkt till innehåll
Sydsvenska Handelskammaren har fortsatt fokus på coronavirusets spridning och dess ekonomiska konsekvenser.
Sydsvenska Handelskammaren har fortsatt fokus på coronavirusets spridning och dess ekonomiska konsekvenser.

Pressmeddelande -

Ny rapport: Så påverkas det sydsvenska näringslivet av Coronaviruset

Sydsvenska Handelskammaren har fortsatt fokus på coronavirusets spridning och dess ekonomiska konsekvenser. I en ny uppföljande enkät har vi frågat våra medlemsföretag om hur deras verksamheter påverkats.

Ett av de mest slående resultaten gäller företagens personalstyrka, där mer än hälften uppger att de avser förändra sin personalstyrka under 2020. En mindre andel av företagen planerar att öka antalet anställda, men betydligt fler planerar att reducera personalstyrkan. Dessutom uppger drygt vart fjärde tillfrågat bolag att de sagt upp samarbeten med konsulter eller timanställda.

“Detta stärker bilden vi gav uttryck för senast, att denna kris ytterst är en personalkris. Företagen vill behålla kompetensen, men minskade eller uteblivna intäkter riskerar att göra detta omöjligt”, säger Stephan Müchler.

45% av företagen förutspår i dagsläget likviditetsproblem under 2020. Motsvarande siffra den 12 mars var 25%. Samtidigt uppger endast 6% av företagen att de sökt finansiering från en bank sedan den 11 mars.

Utfallet visar även att företagen känner av turbulens i efterfrågan. Mer än hälften av de tillfrågade bolagen upplever en lägre efterfrågan jämfört med tidigare. Samtidigt svarar faktiskt 9% av företagen att de upplever en högre efterfrågan.

Tvära kast är något företag måste förhålla sig till även i en normal situation, men att det förändras såhär mycket på enbart två veckor är mycket ovanligt. Det är ett uttryck för den osäkerhet som råder”, säger Stephan Müchler.

Rapporten i punktform

Mer än hälften av företagen planerar i dagsläget att förändra storleken på sin personalstyrka under 2020. Dessutom uppger 28% av företagen att de sagt upp samarbetet med konsulter och timanställda.

  • Samtidigt utgör andelen företag som upplever svårigheter med att möta produktionsmål/kundorder nu 46% jämfört med tidigare 26% (12 mars). Det indikerar en viss matchningsproblematik.
  • Andelen företag som uppger att de märkt av en lägre efterfrågan än vanligt har ökat till 57%, jämfört med 30% från vår undersökning som gjordes den 12 mars. Men andelen företag som uppger en ökad efterfrågan har också ökat till 9%.
  • 19% av företagen uppger att de använt det nya systemet för korttidspermitteringar.

Läs rapporten

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sydsvenska Handelskammaren har fortsatt fokus på coronavirusets spridning och dess ekonomiska konsekvenser. I en ny uppföljande enkät har vi frågat våra medlemsföretag om hur deras verksamheter påverkats.

Ett av de mest slående resultaten gäller företagens personalstyrka, där mer än hälften uppger att de avser förändra sin personalstyrka under 2020. En mindre andel av företagen planerar att öka antalet anställda, men betydligt fler planerar att reducera personalstyrkan. Dessutom uppger drygt vart fjärde tillfrågat bolag att de sagt upp samarbeten med konsulter eller timanställda.

“Detta stärker bilden vi gav uttryck för senast, att denna kris ytterst är en personalkris. Företagen vill behålla kompetensen, men minskade eller uteblivna intäkter riskerar att göra detta omöjligt”, säger Stephan Müchler.

45% av företagen förutspår i dagsläget likviditetsproblem under 2020. Motsvarande siffra den 12 mars var 25%. Samtidigt uppger endast 6% av företagen att de sökt finansiering från en bank sedan den 11 mars.

Utfallet visar även att företagen känner av turbulens i efterfrågan. Mer än hälften av de tillfrågade bolagen upplever en lägre efterfrågan jämfört med tidigare. Samtidigt svarar faktiskt 9% av företagen att de upplever en högre efterfrågan.

Tvära kast är något företag måste förhålla sig till även i en normal situation, men att det förändras såhär mycket på enbart två veckor är mycket ovanligt. Det är ett uttryck för den osäkerhet som råder”, säger Stephan Müchler.

Rapporten i punktform

Mer än hälften av företagen planerar i dagsläget att förändra storleken på sin personalstyrka under 2020. Dessutom uppger 28% av företagen att de sagt upp samarbetet med konsulter och timanställda.

  • Samtidigt utgör andelen företag som upplever svårigheter med att möta produktionsmål/kundorder nu 46% jämfört med tidigare 26% (12 mars). Det indikerar en viss matchningsproblematik.
  • Andelen företag som uppger att de märkt av en lägre efterfrågan än vanligt har ökat till 57%, jämfört med 30% från vår undersökning som gjordes den 12 mars. Men andelen företag som uppger en ökad efterfrågan har också ökat till 9%.
  • 19% av företagen uppger att de använt det nya systemet för korttidspermitteringar.

Presskontakt

Relaterat innehåll

I sydsvenska företags intresse

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten.

Handelskammaren har drygt 2 500 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

Syftet är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. Vi förverkligar detta på flera sätt;

Vi påverkar företagens villkor
Handelskammaren arbetar med strategisk utveckling av regionen. Genom att ta fram förslag och bedriva lobby kan vi påverka näringslivets villkor.

Vi stödjer affärer
Handelskammaren underlättar affärer genom service och råd. Vi erbjuder handelsdokument vid internationella affärer och är experter på export och import. Vi har rådgivning om Tyskland och nätverk för Baltikum och Kina.

Vi sammanför företag
Handelskammaren är ett nätverk med över 2 500 företag. Varje år har vi över 100 möten med flera tusen deltagare. För olika grupper finns särskilda nätverk. Unga ledare och personalchefer är två exempel.

Det är företag som är medlemmar i Handelskammaren. Alla anställda på medlemsföretagen har därför tillgång till nätverken, arrangemangen och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem!

Handelskammaren
Skeppsbron 2
21120 Malmö