Pressmeddelande -

Stockholms universitet väljer Symetris IWMS-system. Säkerställer långsiktig systemlösning för lokal- och bostadsplanering

Symetris fastighetsteam har fått i uppdrag att vara samarbetspartner till Stockholms universitet (SU) när de handlar upp ett modernt IWMS-system. IWMS-systemet kommer att ersätta SUs egenutvecklade system för hantering av universitetets inhyrda lokalbestånd och vara en långsiktig lösning som kan bidra till ett nytt, strategiskt angreppssätt i fastighetsrelaterade frågor.

Uppdraget omfattar leverans av systemstöd för lokalhantering där bl a lokaldatabas, ritningshantering, projektredovisning, stöd för in- och uthyrning av lokaler, hyresgästsregister, lokalvård, Facility Management och ärendehantering ingår.

-Vi är stolta och glada att våra produkter och tjänster ännu en gång valts av ett stort och krävande universitet. Uppdraget är ytterligare ett bevis på att vårt erbjudande matchar marknadens behov av den här typen av lösningar, säger Tony Ulmehag, Key Account Manager på Symetri.

Stockholms universitets inhyrda lokalbestånd uppgår till ca 300 000 kvm. Uppdragets värde för avtalsperioden på fem år är 7,7 miljoner SEK och omfattar även avrop från Högskolan i Skövde.

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Ulmehag, Key Account Manager Facility Management, Symetri
Tel: +46 70-5565815, e-post: tony.ulmehag@symetri.com


Om Stockholms universitet
Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige och är ett av Europas ledande universitet. Som regionens centrum för forskning och utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och naturvetenskap finns fler än 34 000 studenter, 1800 doktorander och mer än 5 500 medarbetare verksamma. Organisationen vid universitetet är decentraliserad med ett 70-tal institutioner, därtill bibliotek och ett antal förvaltningsenheter – totalt drygt 100 självständiga enheter. Miljön är mångkulturell och på vissa institutioner är engelska arbetsspråket. Stockholms universitets inhyrda lokalbestånd uppgår till ca 300 000 kvm.

Om IWMS-system
IWMS står för Integrated Workplace Management Systems och är en digital plattform för service- och fastighetsverksamhet och som integrerar funktioner från flera olika system. Det innebär att företag kan optimera sina processer så de kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder genom att förenkla deras affärsprocesser och automatisera flöden till allt ifrån att underteckna kontrakt och hantera sitt underhåll till att optimera lokalanvändningen och uppfylla företagens hållbarhetsmål.

Om Symetri Efficient Facility IWMS
Symetri Efficient Facility IWMS, binder samman traditionella fastighetssystem med arbetsplatsservice, grafisk visualisering av byggnadsmodeller och dokumenthantering i en integrerad och gemensam lösning. På så sätt kan fastighetsägare och FM-företag få stöd med att få tag i all önskvärd data liksom att få hjälp med att strukturera och klassificera och göra den läggtillgänglig t ex i handdatorer. Symetris lösningar finns hos en lång rad företag, kommuner, landsting och universitet och utvecklas, underhålls och supporteras av Symetri.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • iwms
  • fm
  • fm-företag
  • fastighetsförvaltning
  • hantering av inhyrt lokalbestånd
  • ritningshantering
  • facility management

Symetri möjliggör för innovativa företag inom sektorerna bygg, fastighet och industri att optimera arbetsflöden, underlätta datahantering och förbättra kvaliteten genom hela designlivscykeln. Vi har 300 medarbetare som bistår kunder i Norden och Storbritannien. Symetri är en del av Addnode Group AB vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. För mer information, besök: www.symetri.se.

Symetris fastighetsteam hjälper fastighetsägare och FM-företag att optimera sina processer så de kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder genom att förenkla deras affärsprocesser och automatisera flöden till allt ifrån att underteckna kontrakt och hantera sitt underhåll till att optimera lokalanvändningen och uppfylla företagens hållbarhetsmål. För mer information, besök www.fm.symetri.se

Kontakter

Tony Ulmehag

Key Account Manager, Facility Management Kundansvarig 016-164244

Relaterat innehåll