Gå direkt till innehåll
Plastutredningen är på plats - "Det går om vi vill"

Nyhet -

Plastutredningen är på plats - "Det går om vi vill"

Vi måste minska plastens negativa miljöeffekter. Plastutredningen som regeringen beställde 2017 har kommit, och heter "Det går om vi vill - förslag till hållbar plastanvändning". Utredningen innehåller en mängd förslag på åtgärder till regeringen, men få är konkreta. Kontentan är att minskad miljöpåverkan från plastanvändning är möjlig, men det kommer inte att uppnås genom konsumentmakt utan kräver styrmedel.

Sysav välkomnar många av tankarna och hoppas på att vidare utveckling ska vara steg på vägen mot en mer cirkulär ekonomi.

- Plast är komplext: många olika fraktioner med många olika egenskaper. Det kommer att krävas att enskilda aktörer tar tag i särskilda flöden. Vi planerar för en anläggning för återvinning av bland annat plastprodukter. Vår största utmaning blir avsättningen av våra processade sekundära produkter och ser därför gärna styrmedel för producenter att använda större andel återvunna material i deras tillverkningsprocess, säger Magnus Thysell, marknadschef på Sysav.

Standardisering och säker återanvändning  
Utredningen är indelad i tre områden; smartare användning, ökad och säker materialåtervinning samt förnybar plast. - För att åstadkomma en ökad och säker materialåtervinning är det viktigt att fortsatt stödja standardiseringsarbetet och förbättra spårbarheten genom märkning, menar Kjerstin Ekvall, senoiradvisor på Sysav. Vi ser även positivt på förslaget om att införa en klimatkompensationsavgift på försäljning av fossil plast.

Ett av utredningens förslag gällande säker återanvändning, och handlar om att ta fram information till konsumenter om när det ur miljö- och säkerhetssynpunkt kan vara olämpligt att återanvända vissa plastprodukter.

- Man ska inte glömma att långt ifrån all plast varken kan eller bör materialåtervinnas. Giftig plast ska tas ut ur kretsloppet och återvinnas som energi under säkra former, säger Kjerstin. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Anna Annerås

Anna Annerås

Presskontakt Kommunikationschef 070-1438114
Malin Dahlroth

Malin Dahlroth

Presskontakt VD 0704819409

Relaterat innehåll

Om Sysav

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Sysav - Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö