Gå direkt till innehåll
Insamling på Norra hamnens återvinningscentral

Nyhet -

Insamling på Norra hamnens återvinningscentral

Måndag till fredag (19/8-23/8) pågår insamling av material och trasiga prylar till återbrukstävlingen Upcycle Challenge – trash to treasure.

Du kan bidra genom att lämna trasiga saker och överblivet material av trä, metall, plast, kakel och keramik på särskild plats på återvinningscentralen.

Prata gärna med personalen!

Läs mer om tävlingen.

Taggar

Regioner


Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Presskontakt