Gå direkt till innehåll
Containern för hårdplast på Norra Hamnens återvinningscentral i Malmö
Containern för hårdplast på Norra Hamnens återvinningscentral i Malmö

Nyhet -

Sysav satsar på utökad insamling och återvinning av plast

Från årsskiftet har samtliga Sysavs återvinningscentraler* separat insamling av hårdplast. Återvinningscentralerna i Malmö har haft pilotinsamling som fallit väl ut, och nu utökas insamlingen. Sysavs mål är att den plast som går att återvinna ska sorteras ut och bli nytt material istället för att återvinnas som energi.

Från och med årsskiftet finns containers för hårdplast på samtliga Sysavs återvinningscentraler, med undantag för Lilla Hammar i Höllviken. Den plast som ska sorteras i dessa containers är avfall som inte är förpackningar, och därför inte omfattas av producentansvar. Alla förpackningar av plast, till exempel ketchupflaskor och glasskartonger, ska fortfarande sorteras som just förpackningar, och behandlas av Förpacknings-och tidningsinsamlingen FTI.

Syftet med insamlingen är att öka återvinningen minska andelen fossilt material i brännbar rest och få in återvunnen plast i lokal produktion igen. Det vill säga, den hårdplast du slänger på din återvinningscentral behandlas och används i tillverkning av nya produkter i Skåne.

Av det material som är rätt sorterat kan cirka 95% materialåtervinnas. Ju bättre sorterat materialet är desto högre blir återvinningsgraden. Vi behöver våra kunders hjälp för att få ett så bra resultat som möjligt!

Tänk på detta när du besöker din återvinningscentral:

I containern för hårdplast vill vi att du slänger föremål som består helt av plast, till exempel plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, plastdunkar, blomkrukor av plast.

Exempel på saker som inte ska sorteras som hårdplast är frigolit, mjukplast, kylboxar, plast med färgrester (t ex målartråg), bilbarnstolar med textil, glasfiber, hjälmar, resväskor och annat av blandmaterial. Sådant sorteras som brännbar rest.

Fråga gärna våra medarbetare på återvinningscentralen om du är osäker på sortering!

Fakta om plast och återvinning

Plast är inte ett enda material utan ett samlingsnamn för en stor mängd olika polymerföreningar. Flexibiliteten gör att plaster används till nästan allt. Ofta är produkter komplexa, och sammansatta av både olika typer av plast och andra material. Detta blir en utmaning i återvinningsledet. De plastflöden som kommer direkt från industri och tillverkning är ofta enklare att återvinna än det som kommer från hushåll. På återvinningscentraler slängs både komplexa och enkla produkter. Sysav arbetar ständigt för att kunna materialåtervinna mer, och har nu en kedja från återvinning till tillverkning.

Hårdplasten som samlas in på Sysavs återvinningscentraler åker upp till en anläggning i närheten av Borås där den förbehandlas för att sedan åka vidare till Holland. Där tvättas och granuleras materialet för att sedan bli bland annat bildelar och hushållsartiklar. Under 2020 kommer en tvättanläggning att byggas i Borås och all plast stanna i Sverige. 

Ämnen

Regions


Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Presskontakt

Stefan Poldrugac

Stefan Poldrugac

affärsutvecklare affärs- och marknadsutveckling 0733-056642
 Anna Vilén

Anna Vilén

Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke Marknadskommunikation och varumärke 040-635 22 42

Relaterade nyheter