Gå direkt till innehåll
Ta hand om ditt kärl i vinter

Nyhet -

Ta hand om ditt kärl i vinter

Vintern innebär ofta fastfruset avfall i kärlen. Därför listar vi våra bästa tips för hur du undviker det.

Mat- och restavfall

  • Placera en tidning i botten på facket för matavfall/i kärlet för matavfallet.
  • Rengör kärlet för att minska risken för fastfruset avfall.
  • Lossa påsarna från avfallkärlets kanter med lämpligt redskap eller låt avfallkärlet tina i exempelvis garageutrymmet innan hämtning.

Underlätta för renhållaren

För att underlätta framkomligheten för personalen och för att säkra din hämtning ska du inför tömningsdagen:

  • Se till att det är halkfritt fram till ditt avfallskärl.
  • Skotta rent från snö när det behövs.
  • Undvika att skotta upp vallar på gatan framför huset, då det är svårt att rulla avfallskärlet över vallarna.
  • Bor du på landsbygden och vet att det kan vara svårt att ta sig fram med lastbil till fastigheten, så ställ fram dina kärl till närmaste farbara väg på tömningsdagen, och meddela gärna kundservice.

Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter en normal tömning lämnas kvar.

Taggar

Regioner


Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Presskontakt

Peter Engström

Peter Engström

Presskontakt VD 040 - 635 18 01
Johan Aspegren

Johan Aspegren

Presskontakt Kommunikationschef 073-8508571

Relaterade nyheter