Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Indragning av vissa batcher av läkemedlet Liothyronin

Takeda tar patienternas reaktioner på största allvar och vi beklagar djupt den oro och de problem som indragningen av vissa förpackningar av Liothyronin har orsakat. Vi har följt Läkemedelsverkets rekommendationer för indragning av ett läkemedel, men förstår att mer information hade behövts. Vi vill förbättra vår kommunikation så att vi kan vara till bättre hjälp för patienterna framöver. Vi arbetar med detta och vi har initierat en dialog med den berörda patientföreningen.

Vi uppmanar patienter att kontrollera sina förpackningar med Liothyronin och om tillhör de någon av de indragna batchnumren nedan, ta med förpackningen till apoteket där man kostnadsfritt byter ut den.

Detta är de indragna förpackningarna:

Batch nr Utg datum
33802601-2021
34991305-2021
36185005-2021
10767451  02-2017
1080127807-2017
1082518210-2017
10980871 12-2018
1111929203-2020

Vi uppmanar patienter som inte upplever sig fått fullgod effekt av läkemedlet att kontakta sin behandlande läkare.

Vid eventuella problem eller övriga frågor kontakta Takedas medicinska informationstjänst på tel. 08-731 28 00 eller infosweden@takeda.com.

Bakgrund: Vid en kontroll i höstas upptäcktes det att åtta batcher av läkemedlet Liothyronin, en typ av sköldkörtelhormon, uppvisade kvalitetsproblem vilka skulle kunna leda till att effekten av läkemedlet sätter in långsammare/blir lägre. Som en försiktighetsåtgärd beslöt Takeda att dra in dessa batcher. Dessa åtta utgör en minoritet av samtliga tillverkade batcher. Det finns tydliga direktiv från Läkemedelsverket i hur indragningar av läkemedel ska klassificeras och hanteras. Takeda har följt alla anvisningar och även lämnat ytterligare information till den berörda patientföreningen om indragningen av läkemedlet i december.

Läs rapporten om indragningen här; https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/indragningar/Liothyronin%2020%20mikrog%20tablett%20-%20RAS%20II.pdf

Läkemedelsverket har publicerat ett förtydligande kring detta ärende och vad som gäller vid indragningar av läkemedel: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2017/Angaende-Lakemedelsverkets-indragning-av-Liothyronin/

Ämnen

Kontakter

Henry Werner

Henry Werner

Presskontakt kommunikationsdirektör, Sverige och Norden +46 8 731 28 00

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB
Box 30143
104 25 STOCKHOLM