Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Denguefeber ökar i allt fler länder som är populära resmål för svenskar

Denguefeber fortsätter att spridas snabbt runtom i världen och finns nu på ett stort antal av svenskarnas mest populära resmål såsom Thailand och Mexiko.[1] Statens veterinärmedicinska anstalt rapporterade nyligen att den asiatiska tigermyggan, som kan sprida denguevirus, för första gången påträffats i Sverige.[2]


Denguefeber sprids genom bett av infekterade myggor. Förekomsten av denguefeber har ökat kraftigt runt om i världen under de senaste decennierna och enligt WHO riskerar nu upp till hälften av världens befolkning att infekteras och uppskattningsvis 100-400 miljoner människor att insjukna varje år.[3] Även om denguefeber är vanligast förekommande i varma och tropiska områden som Asien, Afrika och Mellan- och Sydamerika finns den även i Europa och flera fall har upptäckts i exempelvis Spanien, Italien och Schweiz.[4]

- Att sjukdomen sprider sig så fort beror på att resandet har ökat. Samtidigt finns i dag en högre medvetenhet om sjukdomen vilket gör att fler fall rapporteras, menar Ridha Hadfi, läkare, grundare och medicinsk ansvarig på Svea Vaccin.


  För att minska risken att smittas med denguefeber finns det flera förebyggande åtgärder:

  • Undvik att få myggbett under resan genom att använda myggmedel, bära lösa eller skyddande kläder och genom att hålla närmiljön fri från myggor
  • Kontakta läkare eller vaccinationscentral i god tid före avresan för att rådgöra om det är aktuellt med vaccination mot denguefeber
  • Följ lokala hälsorekommendationer och råd om denguefeber

  Ökat intresse för att vaccinera sig mot denguefeber

  - Vi har sett ett stort ökat intresse för att vaccinera sig det senaste halvåret. Det rör sig ofta om personer som varit utomlands och som inte vill råka ut för viruset igen eller personer som har planerat eller överväger en resa till exempelvis Asien, Afrika eller Mellan- och Sydamerika, säger Ridha Hadfi.


   De flesta som drabbas av denguefeber får inga eller milda symtom. Hos de som upplever problem är influensaliknande symtom vanligast, som exempelvis frossa, hög feber, muskelvärk och huvudvärk. Vissa kan dock utveckla allvarliga symtom såsom kraftiga magsmärtor, kräkningar, blödningar i tandköttet och blod i kräkning eller avföring. Detta ovanliga, men potentiellt livshotande sjukdomstillstånd, kallas svår denguefeber och är en akut medicinsk situation. Drabbas man av något dessa symtom ska läkare omedelbart kontaktas.[5] Det finns ingen specifik behandling mot denguefeber och enligt statistik från Centers for Disease Control and Prevention dör årligen cirka 40 000 människor till följd av svår denguefeber.[6] Den som insjuknar i denguefeber en andra gång löper högre risk att utveckla allvarliga symtom.


   Några resmål där dengue förekommer:5

   Europa: Spanien (Ibiza), Italien och Frankrike

   Afrika: Tanzania, Seychellerna, Kenya, Madagaskar

   Asien: Thailand, Indien, Vietnam och Japan

   Nordamerika: Mexiko, Costa Rica och Kuba

   Oceanien: Australien
   [1] https://www.cdc.gov/dengue/areaswithrisk/around-the-world.html

   [2] https://www.sva.se/aktuellt/pressmeddelanden/forsta-tigermyggorna-patraffade-i-sverige/

   [3] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue

   [4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9792529/

   [5] https://www.cdc.gov/dengue/symptoms/index.html

   [6] https://www.cdc.gov/dengue/about/index.html

   C-APROM/SE/QDE/0033 September 2023

   Ämnen


   Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: gastroenterologi, centrala nervsystemet, sällsynta diagnoser och onkologi, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

   Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

   För ytterligare information, besök www.takeda.se

   Kontakter

   Henry Werner

   Henry Werner

   Presskontakt kommunikationsdirektör, Sverige och Norden +46 8 731 28 00

   Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

   Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

   Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

   För ytterligare information, besök www.takeda.se

   Takeda Pharma AB
   Box 30143
   104 25 STOCKHOLM