Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Första nya KOL-behandlingen på tio år: Nytt läkemedel minskar inflammationen hos svårt sjuka KOL-patienter

Idag lanseras ett nytt läkemedel mot KOL – en folksjukdom som mellan 400 000 och 700 000 svenskar lider av.  Läkemedlet minskar den KOL-relaterade inflammationen och därmed antalet exacerbationer (försämringsepisoder) samt förbättrar lungfunktionen. Att minska antalet exacerbationer är ett viktigt behandlingsmål eftersom dessa ökar både sjuklighet och dödlighet hos patienter med KOL.

Det nya läkemedlet, Daxas, är ett läkemedel som används för underhållsbehandling vid KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Behandlingen tas i tablettform och är ett komplement till symtomlindrande behandling. Läkemedlet dämpar den bakomliggande inflammationen som uppstår i de finaste luftrören och i alveolerna (lungblåsorna) i samband med sjukdomen.

 - Jag fick diagnosen KOL för ungefär 15 år sedan och fram till nu har behandlingen endast gått ut på att dämpa symtomen. Nu kommer det äntligen ett läkemedel som behandlar den underliggande inflammationen som gör att sjukdomen med jämna mellanrum blossar upp med bestående lungskador som följd, säger Gunilla Dahl, vice ordförande i en av Hjärt-Lungsjukas Riksförbunds lokalföreningar.

Till grund för godkännandet finns fyra placebokontrollerade fas III-studier i vilka totalt 4 500 patienter med medelsvår till svår KOL har ingått. Resultaten visade dels en signifikant minskning av antal exacerbationer på mellan 17 till 21 procent, dels en betydande förbättring när det gäller lungfunktion. Resultaten av dessa studier publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet i augusti 2009.

- Det är glädjande att det kommit en ny behandling som inte bara behandlar symtomen utan själva orsaken, det vill säga den inflammation som finns i lungorna vid KOL. Exacerbationer ökar både sjuklighet och dödlighet hos KOL-patienter och att minska dem är ett viktigt behandlingsmål, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet, Stockholm.

- Jag ser Daxas som ett värdefullt tillskott till patienter som trots befintlig behandling får återkommande exacerbationer, säger Kjell Larsson.

Om KOL
Mellan 400 000-700 000 svenskar uppskattas ha KOL och omkring 2 500 avlider varje år till följd av sjukdomen. Behandling av KOL består framför allt av symtominriktad behandling med luftrörsvidgande läkemedel, inhalerbart kortison och slemlösande läkemedel. Långvarig rökning är den absolut största bakomliggande orsaken till att sjukdomen debuterar, men det finns andra orsaker också som miljöfaktorer och brist på ett av kroppens äggviteämnen som skyddar lungorna.

Vid KOL leder den nedsatta andningsförmågan till att kroppens celler inte får tillräckligt med syre, vilket gör att många KOL-patienter tappar i vikt och upplever stor trötthet. KOL ökar mest bland kvinnor och fler kvinnor än män i Sverige avlider nu i KOL. Det tar ofta omkring 20–30 år av rökning innan sjukdomen ger sig tillkänna och ger tydliga symtom.

KOL kan tidigt i insjuknandet ge lätta symtom och förväxlas inte sällan med astma, svår förkylning eller naturligt åldrande. Detta innebär att det är många som ännu inte har fått diagnosen.

Om Daxas
Daxas (roflumilast) är först i en ny klass läkemedel vid KOL, en så kallad PDE4-hämmare (fosfodies-teras-4-hämmare). Daxas ges i tablettform. Roflumilast har en ny unik verkningsmekanism och verkar antiinflammatoriskt på flera olika sätt och har visat sig dämpa KOL-relaterad inflammation.

PDE4 är ett enzym som tillsammans med andra enzymer i PDE-familjen förekommer i ett flertal olika inflammatoriska celler (bland annat neutrofiler och andra vita blodkroppar) som är förknippade med KOL-relaterad inflammation.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Mogard, medicinsk direktör Nycomed AB, 08-731 28 65, 070-342 38 16, mats.mogard@nycomed.com
Kjell Larsson, professor i lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, 070-582 07 63, kjell.larsson@ki.se

 

Ämnen

Kategorier


Om Nycomed
Nycomeds vision är att förbättra vårdvärlden. Cirka 450 000 svenskar blir dagligen hjälpta av läkemedel från Nycomed AB. Kontoret för den svenska verksamheten är beläget på Gärdet i Stockholm. Nycomed AB marknadsför såväl receptbelagda som receptfria läkemedel samt utför lokala prövningar på den svenska marknaden. Nycomed AB har cirka 55 medarbetare. VD för Nycomed i Sverige är Ann-Chriztine Ericsson.

Nycomedkoncernen är Europabaserad med stor geografisk täckning över hela Europa samt snabbväxande marknader i Latinamerika, Ryssland/CIS och Asien. Nycomed har cirka 12 000 anställda och är ett privatägt företag som har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz. För ytterligare information se: www.nycomed.se, www.nycomed.com samt pressrummet på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/nycomed

Kontakter

Henry Werner

Henry Werner

Presskontakt kommunikationsdirektör, Sverige och Norden +46 8 731 28 00

Relaterat innehåll

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB
Box 30143
104 25 STOCKHOLM