Gå direkt till innehåll
Sällsynta Podden – tredje avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

Pressmeddelande -

Sällsynta Podden – tredje avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

I det tredje avsnittet av Sällsynta Podden fortsätter diskussionen om sällsynta diagnoser, ur ett patient- och anhörighetsperspektiv. Initiativtagare till podcasten är läkemedelsföretaget Takeda.

I podcastens tredje avsnitt diskuterar deltagarna patientmedverkan på systemnivå, och varför det är så viktigt att involvera patientföreträdare för dem som lever med sällsynt diagnos. Samtalet behandlar frågeställningar som vilka förändringar och beslut behövs på systemnivå för att förbättra situationen för personer med sällsynta diagnoser och deras närstående, och hur säkerställer vi att patienter involveras och medverkar i processer och inför beslut? Exempel kan vara vid utformning av nationella strategier, utvärdering av vård och behandling, hälsoekonomiska bedömningar av nya behandlingar, forskningsprojekt och initiativ för jämlik vård.

Gästerna i avsnittet är Anette von Koch, Ordförande i patientföreningen Viking för hjärt- och lungtransplanterade och LAM Academy, Lise-lott Erikson, Ordförande i Blodcancerförbundet och Myeloma Patients Europe, Maria Johansson Soller, genetiker Karolinska Universitetssjukhuset och representant för Centrum för Sällsynta Sjukdomar och Anders W. Jonsson, Riksdagsledamot (C), ledamot Socialutskottet och barnläkare.

Lyssna på alla avsnitt av Sällsynta Podden där poddar finns, till exempel via: https://bit.ly/3XEtHrM

Ämnen


Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

C-ANPROM/SE/RDG/0051

Kontakter

Henry Werner

Henry Werner

Presskontakt kommunikationsdirektör, Sverige och Norden +46 8 731 28 00

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB
Box 30143
104 25 STOCKHOLM