Gå direkt till innehåll
PRESSTRÄFF Öppet eller stängt i Malmö, Kockska huset, 20200407
PRESSTRÄFF Öppet eller stängt i Malmö, Kockska huset, 20200407

Nyhet -

PRESSKONFERENS Öppet eller stängt?

Först vill vi rikta ett stort tack till er alla som har kommit till denna pressträff och till alla er som är med och ser detta online. Tack vare att Stefan Widman Allansson upprättade gruppen ”Vilsen krögare, Hur tusan gör man?” så har denna grupp krögare kunnat samlas, för att idag kunna stå här och framföra vårt gemensamma budskap.

Vi som sitter här uppe representerar i dagsläget över 150 krögare i Skåneregionen. Vi har även med oss det fulla stödet från Peter Sterner som representerar majoriteten av krögarna i Göteborgsregionen och västkusten samt Daniel Couet och de krögare som han representerar i Stockholm vilket är majoriteten av samtliga restauranger i Stockholmsregionen. Även krögare från Gotland, Öland och andra delar av Sverige har kontaktat oss och ställer sig bakom detta upprop.

Restaurangbranschen och besöksnäringen är en fantastisk bransch. Och en expansiv sådan!

Bara i Malmöregionen har besöksnäringen vuxit med över 30 % de senaste tre åren. Det är en bransch som för många människor är det första steget in i yrkeslivet. En bransch som anställer många unga människor. Vissa kommer till branschen för att stanna, andra har den som ett extraarbete för att betala studierna eller liknande. Vissa av oss blir kvar livet ut.

Vi är en levande bransch som får såväl både storstäder som landsbygden att leva upp.
Vi tillhandahåller mötesplatser, boende, konferensmöjligheter, mat och dryckesupplevelser, tradition, kunskap och mycket annat. Vi är till stor del en bransch som har hjälp till att forma vårt land och det sätt vi lever idag. Restauranger och caféer är inte bara ställen man äter och dricker på längre. Det är idag

också den nya generationens kontor och mötesplatser, kommuners främsta tillgång då det gäller att publikt kunna profilera och marknadsföra sina städer och regioner både nationellt och internationellt.

Restaurangbranschen och besöksnäringen är också en bransch som uteslutande är beroende av folks oinskränkta rörelsefrihet, möjlighet till att träffas utan restriktioner, till att kunna befinna sig på olika former av event, stora som små, festivaler som konferenser, bröllop som studenter.

Detta är själva grundförutsättningen för att vi som bransch skall existera!

Coronapandemin har tagit hela världen gisslan. Så också Sverige. Och allt eftersom denna pandemi tar Sverige i ett allt kraftigare grepp så har både folkhälsomyndigheten och regeringen infört allt kraftigare restriktionen för att begränsa smittspridningen. Detta med all rätt. Människors liv ska prioriteras!

Men dessa restriktioner har en förödande effekt på vår näring. Råden att stanna hemma, undvika folksamlingar, inte resa, hålla sig borta från äldre och folk i riskgrupper, begränsa all form av kontakt med människor, jobba digitalt, inte tillåta barservering, glesa ut i kollektivtrafiken, begränsa antal människor i butiker och köpcentra, stänga gymnasieskolor – alla dessa goda råd och regler har, säkerligen utan regeringens avsikt, fullständigt slagit undan benen för hela vår bransch. Vi befinner oss nu i fritt fall! Branschen blöder idag så kraftigt att vi riskerar en total restaurangdöd! En situation aldrig tidigare skådad.

Situationen är kritisk!

 • Varje dag blöder restaurangerna i Sverige miljonbelopp.
 • Detta har lett till korttidspermitteringar och varsel aldrig

  tidigare skådat

 • Fram till idag sedan 1 mars är ca 50.000 personer varslade i Sverige. Normal nivå av varsel är ca 5000 totalt under

samma period. Men mörkertalet är förmodligen mycket större. Detta eftersom endast de företag som varslar fler än 5 personer har skyldighet att anmäla detta. Majoriteten av alla småföretag i Sverige har färre än 5 anställda!
En mer realistisk siffra är förmodligen en dubblering av det antalet som vi ser i statistiken. De senaste två veckorna är varselsiffrorna 12.000 och 18.000 personer. En nästintill exponentiell kurva.

 • Som referens kan nämnas att under februari månad varslades totalt 87 personer inom hotell och restaurang. Under mars månad varslades totalt 13.229 personer, och än så länge i april en bit över 1000 personer, enligt Ekonomifakta.
 • Under mars månad försattes 643 företag i konkurs i Sverige. Inom hotell och restaurang mer än fördubblades antalet konkurser till följd av Coronakrisen.
 • Det är också viktigt att poängtera att otroligt många andra branscher såsom råvaruproducenter, dryckesleverantörer, uppfödare, odlare och transportörer och många fler – listan kan göras lång - är både direkt och indirekt kopplade till besöksnäringen, och kommer att drabbas hårt av det stora antalet ökade konkurser, med förlorade intäkter och arbeten till följd. En dominoeffekt man inte kan bortse från.
 • Regering och myndigheter kommunicerar ett dubbelt budskap. Å ena sidan uppmanas branschen att hålla öppet och å andra sidan uppmanas medborgarna att stanna hemma.

  Vi behöver stöd med löner och fasta kostnader nu.

 • Både Harry Flam, ordf Finanspolitiska rådet och John Hassler fd ordf Finanspolitiska rådet anser att regeringen måste vidta kraftigare åtgärder med riktigt stöd till företagen såsom ett 100 % permitteringsstöd och fullt hyresstöd för de mest kritiskt utsatta företagen. Kostnaderna för samhället om detta inte görs är långt högre än vad de åtgärder som nu är nödvändiga skulle kosta.
 • Det måste vara samhällsekonomiskt mer lönsamt att stötta företagen nu. Då kan regeringen undvika de än större kostnaderna i form av lönegarantier och arbetslöshetsstöd.
 • Att starta upp nya företag i spåret av en omfattande konkursvåg tar med säkerhet längre tid, än om än så länge befintliga företag, ges rimliga förutsättningar att ligga vilande tills faran är över.

  Att starta nya bolag och ansöka om nya tillstånd med mera tar minst 2-3 månader, i normalfall. En tidsperiod där staten tvingas betala bidrag till de som blivit arbetslösa vilket måste räknas med i kalkylen

  Regeringen har insett att vi lider och har satt in vad som många gånger tidigare sagts - de kraftigaste åtgärdspaketen i svensk historia.
  Det är vi glada för.

  Men åtgärdspaketen måste byggas ut då de nuvarande inte är applicerbara på vår bransch!

 • Riksbankens räntefria lån är riktade till bankerna som i sin tur tar ut hög ränta med sedvanlig kreditprövning. Vilket gör att företag i kris inte beviljas några lån.
 • Permitteringslöner skall betalas ut till den anställda till 100 % av företagen som sedan kan ansöka om återbetalning. Detta hjälper endast företag med god likviditet som har tid och råd att vänta.
 • Att låna tillbaka inbetalda skatter exponerar enskilda styrelseledamöter med personligt ansvar. Detta är inte ett stöd utan ett riskfyllt lån.
 • Sjuklönebefrielsen - återigen skall sjuklönen utbetalas av företagen som senare kan ansöka om återbetalning. Hjälper endast företag med god likviditet.
 • Eventuella hyresreduktioner förutsätter fastighetsägarens goda vilja och ekonomiska möjlighet att kunna ge hyresreduktion. Vi är många som inte har kunnat ta del av denna åtgärd!

  Vilka åtgärder vill vi se?

 • Möjlighet för företag som har tappat så pass mycket av sin omsättning att de inte längre kan bedriva sin verksamhet, att - så länge som Covid-19 pandemin påverkar vårt samhälle med restriktioner, kunna ”frysa” eller ”pausa” företagen, för att när regeringen signalerar ”faran över” kunna ”återöppna” eller ”aktivera” dessa företag igen.
 • 100 % permitteringsstöd till berörda företag. Detta kan naturligtvis villkoras så att ingen varsling är tillåten under den tid då bolagen är pausade eller får permitteringsstöd. Vi vill kunna behålla våra anställda! De är vår största tillgång.
 • Procentuell ekonomisk stege ut ur permitteringen då företagen åter igen öppnar. Förslagsvis 60 %, 40 % och slutligen ner till 20 % under tre månaders tid. Det kommer att ta tid för samhället att återfå normala rutiner och mönster igen.
 • Statligt stöd för hyror under den tid då företagen är ”frysta” eller ”pausade”
 • Stöd från bankerna med frysning av amorteringar och räntekostnader under den tid då företagen är pausade.
 • Momsen och arbetsgivaravgifter efterskänks helt för Q1 och slopas helt tills krisen är förbi och samhällsrestriktionerna är hävda.
 • Detta är inga villkorslösa krav från branschen mot regeringen.

  Vi är alla villig att dra vårt strå till stacken.
  Men detta är ingen vanlig ekonomisk kris. Detta är att närmast beteckna som en naturkatastrof. Denna pandemi håller hela välden gisslan, och som enskild näringsidkare är det en övermäktig uppgift att med egna resurser eller lån axla det ekonomiska ansvaret.
  Vi vill se ett samarbete med den svenska regeringen och ett starkt partnerskap där vi med gemensamma krafter arbetar oss ur denna enorma kris.
  Genom att skapa förutsättningar som möjliggör en framtid för även de minsta företagen, så skapar vi en stabil plattform för att åter igen kunna öppna upp företagen med bibehållna jobb.
  Detta ger oss trygghet och livskraftiga företag som liksom idag vill verka för ett levande och tryggt Sverige.

  Tack. 

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Presskontakt

  Mikael Drené

  Presskontakt 0721696764

  Mette Østergaard Gudiksen

  Presskontakt PR & SoMe Manager by Tareq Taylor, F&H + 45 88 16 76 54

  Relaterat innehåll

  Tareq Taylor är en av Sveriges mest framstående kockar

  Tareq Taylor är en av Sveriges mest framstående kockar. Han har setts i uppskattade tv-program som Tareq Taylor´s Nordic Cookery och vann år 2021 två kristallen, bland annat för ”Årets TV personlighet". Tareq vann Kockarnas Kamp 2017 och fick samma år utmärkelsen Bästa Malmöambassadör. Tareq Taylor har skrivit många kokböcker och håller uppskattade föreläsningar. Han driver restaurangen Kockeriet i Malmö, ONEPan AB och Maten é klar i Lund.

  Tareq Taylor
  Celsiusgatan 15
  21214 Malmö
  Sverige