Gå direkt till innehåll
Utblick: Digitalisering – Att skapa ett digitalt vaccinationspass, faktorer för en bra digital arbetsplats och en effektiv verksamhetsbaserad molnstrategi

Pressmeddelande -

Utblick: Digitalisering – Att skapa ett digitalt vaccinationspass, faktorer för en bra digital arbetsplats och en effektiv verksamhetsbaserad molnstrategi

Blockchain kan vara nyckeln till ett säkert digitalt vaccinationspass

I takt med att de globala läkemedelsföretagen har utvecklat och börjat rulla ut vacciner för COVID-19 har vi börjat skymta slutet på pandemin. Världens länder har delat sina planer och påbörjat vaccinationen av befolkningen. Nu undersöks säkra lösningar som ska låta oss återgå till våra normala liv där vi kan gå till jobbet, skolan och evenemang med så låg smittorisk som möjligt. En av dessa lösningar är att skapa ett digitalt vaccinationspass som ska visa individens vaccinationsstatus.

För att etablera ett internationellt vaccinationspass krävs det ett säkert program för autentisering av vaccinationsjournalerna. Här kan blockchain-teknik spela en avgörande roll. Fördelen med att använda blockchain är att det blir en säker delning av medborgarinformation med deras samtycke, samt att medborgaren hanterar sitt eget register. Det finns dock utmaningar, såsom brist på allmänt definierade standarder för tekniken men även brist på IT-specialister med god kännedom om området och om blockchain.

Men oavsett vilka utmaningar som ligger i vägen för digitala vaccinationspass, med eller utan blockchain-teknik, så kommer de onekligen att påskynda återgången till ett mer ”normalt” liv och vi kommer förhoppningsvis kunna lägga pandemin bakom oss.

Läs mer om hur blockchain-teknik skulle kunna ligga till grund för ett digitalt vaccinationspass här: https://www.tcs.com/blogs/blockchain-technology-digital-vaccine-passport

Hur mångfald, inkludering och nätverkande utvecklar TCS som arbetsplats

En avgörande faktor för en framgångsrik organisation är att skapa en kultur där varje anställd känner sig inkluderad och förstår att deras bidrag till verksamheten är viktigt för organisationen. Varje organisation måste skapa möjligheter och tillhandahålla användbara plattformar för att de anställda ska utvecklas som individer, uppnå sin fulla potential och bidra till verksamheten.

Här är tre sätt som utvecklar TCS som arbetsplats:

  • Övergången till hemarbete har gjort nätverkande och interaktion till en prioritering för många företag. Organisationer som redan har en grund för en inkluderande kultur och ett medarbetarnärverk har ett försprång i att stödja människor genom de utmaningar de kan uppleva. TCS skapade ett nytt nätverk för att sprida information och hantera frågor som rör mental hälsa, vilket görs genom dedikerade sessioner kring specifika ämnen, där ett exempel handlar om att leva med ångest. Möjligheten att regelbundet interagera med kollegor hjälper till att bekämpa känslor av isolering och andra frågor som kan förknippas med hemarbete.
  • Digitala nätverk uppmuntrar till lärande och samarbete, vilka är faktorer som är inkluderade i TCS företagskultur. Företaget arbetar med ett tillvägagångsätt som innebär att lärande sker var som helst, när som helst, med vilken enhet och vilket innehåll som helst. Användandet av samarbetsverktyg på distans har underlättat realtidsinteraktion och utbildning via nätet, genom konferenser, webbseminarier och omvänt mentorskap. Allt detta säkerställer att anställda kan fortsätta att interagera, lära sig och utvecklas.
  • Nätverkande mellan de anställda är ett sätt för människor att engagera sig i initiativ som de annars inte skulle stött på. TCS har ett medarbetarnätverk som kallas Network of Networks, vilket ger enskilda grupper en möjlighet att nätverka med andra medarbetare genom att arrangera webbseminarier som når till en bredare publik. Detta kan även göra det möjligt för individer att dela sina tankar och idéer, vilket de kanske inte hade vågat i ett fullsatt konferensrum.

Läs mer om hur TCS arbetar för att lyfta sina medarbetare här: https://www.tcs.com/blogs/diversity-inclusion-workplace-improve-business

Fem faktorer för en effektiv verksamhetsbaserad molnstrategi

Att använda molntjänster är centralt för den digitala transformationen i alla organisationer. En verksamhetsbaserad molnstrategi måste göra det möjligt för företagen att utnyttja de digitala funktioner som behövs för att möta intressenternas krav och för att skapa fördelar gentemot sina konkurrenter.

En effektiv verksamhetsbaserad molnstrategi innehåller fem olika faktorer:

  1. Skalbara digitala resurser. Företag måste använda teknik som kan frigöra stora mänger beräkningskraft och avancerade funktioner, exempelvis AI, analys, maskininlärning, cybersäkerhet, blockchain och IoT, för att verksamhetskritiska aktiviteter ska överensstämma med dess strategiska prioriteringar.
  2. Agilt och motståndskraft. En digital verksamhet måste effektivt kunna reagera på extern påverkan, såsom förändrade kundbehov och önskemål samt hot mot cybersäkerheten.
  3. Operationell excellens. Molnets avancerade teknik kan hitta operativa problem inom organisationer och snabbt lösa dem. Ett företag måste kunna utnyttja molnet för att hantera ökad efterfrågan, exempelvis säsongsbetonade toppar i leveranskedjan.
  4. Kostnadseffektiv design. Molnstrategin möjliggör en mängd olika aktiviteter samtidigt som den ger kontroll över organisationens kostnader, delvis genom att stabilisera alla utgifter vilket har stor effekt på slutresultatet.
  5. Styrning för värdeförverkligande. Framgångsrika företag ser till att affärsplan och IT-strategi är samstämda. Koordineringen av molnstrategin, som innehåller tekniker, datasekretess och säkerhetsbehov, måste fortsätta när företagets affärsplan utvecklas.

Läs mer om hur en effektiv verksamhetsbaserad molnstrategi är viktig för den digitala transformationen inom alla organisationer här: https://www.tcs.com/perspectives/articles/enterprise-cloud-transformation-strategy

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)

TCS är en del av Indiens största industrikonglomerat Tata Group och har 470 000 av världens bäst utbildade konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte 22 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2020 och är noterat på både BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) och NSE (National Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i ledande hållbarhetsindex som Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MSCI Global Sustainability Index och FTSE4Good Emerging Index.

Tata Consultancy Services (TCS) i Norden

TCS etablerades i Norden 1991 och har i dag 15 000 medarbetare som arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. De senaste 12 åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av IT-konsulttjänster av sina kunder och TCS har dessutom utsetts till ”Top Employer” i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

För mer information, se www.tcs.com

Kontakter

Roland Bägén

Roland Bägén

Presskontakt Nordic Head of Marketing & Communication 0046703178024

Relaterat innehåll

Building on belief

Tata Consultancy Services (TCS)
TCS är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster och affärslösningar inom IT. I över 55 år har TCS samarbetat med flera av världens största företag under deras digitala transformationsresor. De tekniktjänster och -lösningar TCS erbjuder levereras via deras unika leveransmodell Location Independent Agile™. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och har över 614 000 högutbildade konsulter i 55 länder. Bolaget omsatte 27,9 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2023 och är noterat på BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) samt NSE (National Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i ledande hållbarhetsindex MSCI Global Sustainability Index samt FTSE4Good Emerging Index.

Tata Consultancy Services (TCS) på den nordiska marknaden
TCS etablerades i Norden år 1991 och har i dag cirka 20 000 medarbetare som arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Under de senaste 14 åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av IT-konsulttjänster av sina kunder. TCS har dessutom utsetts till ”Top Employer” i Sverige tio år i rad av den oberoende organisationen Top Employers Institute.

Besök www.tcs.com för mer information och följ nyheter om TCS på @TCS

Tata Consultancy Services TCS
Mäster Samuelsgatan 42
SE 11157 Stockholm Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum