Gå direkt till innehåll
Utblick: Digitalisering - TCS Global Financial Leadership-undersökning samt automation för säkrare moln

Pressmeddelande -

Utblick: Digitalisering - TCS Global Financial Leadership-undersökning samt automation för säkrare moln

I denna upplaga av Utblick tittar vi närmare på resultaten från TCS globala undersökning Global Financial Leadership, samt fördelarna med automatisering jämfört med manuella processer för moln-tjänster.

Enligt TCS studie: Chefer tar beslut baserade på intuition snarare än data
TCS rapport, som baseras på undersökningen Global Financial Leadership där 750 chefer inom finans och ekonomi ingick, visade att 50 procent av deltagarna tar beslut utifrån intuition och instinkt snarare än fakta och data – något som resulterar i en oförmåga att ställa kortidsprognoser. Dessa chefer menar att deras finansiella placering och diagnoser till 43 procent bygger på intuition i stället för analys.

Samtidigt finns det en grupp chefer som utmärker sig, dock endast sex procent. Dessa visar på mognare digitala kompetenser, agila arbetssätt och en större användning av AI och maskininlärning. Denna grupp beskrivs av TCS som trendsättarna.

Fortsatt visade även undersökningen följande:

 • Hela 54 procent av deltagarna i studien uppger att deras team inte har tillräcklig förmåga att bedöma risk och ta fram riskprognoser
 • De beslut från chefer som baseras på instinkt snarare än fakta och data blev vanligare under pandemin

 • Sex procent av deltagarna utmärker sig genom mognare digitala kompetenser, mer agila arbetssätt, samt en större användning av AI och maskininlärning

 • 69 procent av deltagarna säger att de planerar att öka investeringar i molnbaserade system de kommande 12 månaderna, medan 63 procent uppgav att de redan ökat investeringar i sådana system under det gångna året

 • 67 procent uppger att de planerar att öka investeringar i data och analys under det kommande året, medan 61 procent säger att de redan gjort det under de senaste 12 månaderna

Läs mer om undersökningen i TCS nyhetsrum.

Ställ om och säkra moln med hjälp av automatisering

Det finns en ambition hos dagens företag att snabbt ta till sig så kallade multi-clouds för att påskynda en digital utveckling. Däremot är själva flytten i sig ingen enkel lösning så länge den inte säkras upp med automatisering. Automatiseringen eliminerar risken för mänskliga felsteg i de manuella processerna som företagen vanligtvis använder när de säkrar upp i multi-cloud. Dessutom blir processen mer tidseffektiv då automatiseringen tenderar att arbeta med snabbare handläggningstider.

Det bästa tillvägagångssättet för en effektiv molnsäkerhetsautomatisering är att lista prioriteringar, skapa en färdplan och rikta in sig på de enklaste användningsfallen. Här är åtta listade punkter för att snabbat och framgångsrikt implementera automationsinitiativ:

 • Säkerställ grundlig planering och strategi
 • Aktivera säker utveckling samt policytillämpning
 • Säkerställ en säker migration
 • Utnyttja identitets- och åtkomsthantering
 • Förstärk hotspårning och -respons
 • Utöka säkerheten till att täcka hela livscykeln för din information
 • Definiera baslinjen och övervaka regelefterlevnad
 • Använd intelligenta verktyg för att proaktivt övervaka och hantera eventuella felkonfigureringar innan ett intrång kan ske

Principerna som diskuteras hjälper till att bygga en handlingsbar färdplan för att minska cyberrisker, minska slöseri med molnresurser och gå ut på marknaden snabbare genom att utnyttja molnets fulla kraft. Mer information finns att läsa på TCS blogg.

Ämnen

Kategorier


Tata Consultancy Services (TCS)

TCS är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster och affärslösningar inom IT. I över 50 år har TCS samarbetat med flera av världens största företag under deras digitala transformationsresor. De tekniktjänster- och lösningar TCS erbjuder levereras via deras unika leveransmodell Location Independent Agile™. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och har närmare 560 000 högutbildade konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte 22,2 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2021 och är noterat på BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) samt NSE (National Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i ledande hållbarhetsindex MSCI Global Sustainability Index samt FTSE4Good Emerging Index.

Tata Consultancy Services (TCS) på den nordiska marknaden

TCS etablerades i Norden år 1991 och har i dag 20 000 medarbetare som arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Under de senaste 13 åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av IT-konsulttjänster av sina kunder. TCS har dessutom utsetts till ”Top Employer” i Sverige nio år i rad av den oberoende organisationen Top Employers Institute.

Besök www.tcs.com för mer information och följ nyheter om TCS på @TCS

Presskontakt

Roland Bägén

Roland Bägén

Presskontakt Nordic Head of Marketing & Communication 0046703178024

Building on belief

Tata Consultancy Services (TCS)

TCS är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster och affärslösningar inom IT. I över 50 år har TCS samarbetat med flera av världens största företag under deras digitala transformationsresor. De tekniktjänster- och lösningar TCS erbjuder levereras via deras unika leveransmodell Location Independent Agile™. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och har närmare 560 000 högutbildade konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte 22,2 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2021 och är noterat på BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) samt NSE (National Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i ledande hållbarhetsindex MSCI Global Sustainability Index samt FTSE4Good Emerging Index.

Tata Consultancy Services (TCS) på den nordiska marknaden

TCS etablerades i Norden år 1991 och har i dag 20 000 medarbetare som arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Under de senaste tolv åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av IT-konsulttjänster av sina kunder. TCS har dessutom utsetts till Europas ”Top Employer” två år i rad.

Besök www.tcs.com för mer information och följ nyheter om TCS på @TCS

Tata Consultancy Services TCS
Mäster Samuelsgatan 42
SE 11157 Stockholm Stockholm
Besök våra andra nyhetsrum