Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Årets Industriminne 2017 – Långbans gruv- och kulturby

Idag meddelar Svenska Industriminnesföreningen att Långbans gruv- och kulturby i Filipstads kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2017 ”för ett nyskapande sätt att använda en industriell kulturmiljö som en resurs i arbetet med en av våra mest aktuella samhällsutmaningar”

Utmärkelsen delas ut på plats i Långban lördagen den 10 juni kl. 11.00 i närvaro av bl. a. Kenneth Johansson, Landshövding i Värmlands län, Per Gruvberger, kommunstyrelseordförande Filipstad, Qaisar Mahmood, avdelningschef kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet, Rima Shams-Al-Deen, projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” och Lilian Höjd, Långbans gruv- och kulturby. Under dagen öppnar även Långban för sommarsäsongen.

För pressbilder och mer information, se www.tekniskamuseet.se/press. För utförligare information om Långbans gruv- och kulturby och arrangemangen kring utdelningen den 10 juni, se www.sim.se.


Talespersoner

SIM 

Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet 
08 450 56 46
070 672 26 48
Magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se

Dag Avango, styrelseledamot SIM
avango@kth.se
070 - 650 56 76

Jan af Geijerstam, ordförande SIM
070 566 21 53
jan@geijerstam.se

Filipstads Kommun

Susanne Berggren
susanne.berggren@filipstad.se
0590 611 00
072 599 03 39

Per Gruvberger, KSO Filipstad
per.gruvberger@filipstad.se
070-200 97 89

Kort om SIM

Varje år sedan 1995 har Svenska industriminnesföreningen utsett Årets industriminne. Syftet med utmärkelsen är att stödja arbetet med det industriella kulturarvet och belöna långsiktiga och nyskapande insatser för att bevara och gestalta anläggningar eller miljöer som berättar om

industrisamhällets produktion, teknik och människor. Se vidare www.sim.se.

Svenska industriminnesföreningens fullständiga motivering

Långbans gruv- och kulturby i Filipstads kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2017 för ett nyskapande sätt att använda en industriell kulturmiljö som en resurs i arbetet med en av våra mest aktuella samhällsutmaningar.

Inom ramen för projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande: Långbans gruv- och kulturby som drivkraft för samverkan över gränser” har Värmlands museum och Filipstads kommun, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, utvecklat Långban som en resurs för integration av nyanlända.

Genom de arbetsinsatser som Filipstads nya invånare genomfört i Långban har projektet bidragit till att skapa samhörigheter mellan nyanlända, andra kommuninvånare och en kulturmiljö av nationell betydelse. Långban är en väl bevarad gruvanläggning med tillhörande hytta och samhälle och har en mycket lång historia. Det är en av världens mest mineralrika platser.

Utbildning inom projektet har skapat nya anställningsmöjligheter för de medverkande och har samtidigt bidragit till underhåll, långsiktigt bevarande och fortsatt utveckling av besöksmålet genom nya former för förmedling och gestaltning.

Genom att tilldela Långbans gruv- och kulturby utmärkelsen Årets industriminne vill Svenska industriminnesföreningen uppmärksamma Långbansprojektet som ett exempel på hur arbete med industrisamhällets kulturarv framgångsrikt kan bedrivas i vår tid. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 300 178 besökare 2016.

.

Presskontakt

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Relaterat innehåll

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Box 27842
11593 Stockholm
Sverige