Gå direkt till innehåll
Växbo lin utsågs till Årets industriminne 2019. Foto: Växbo lin.
Växbo lin utsågs till Årets industriminne 2019. Foto: Växbo lin.

Pressmeddelande -

Årets industriminne 2023 - öppet för nominering

Svenska industriminnesföreningen öppnar för 29:e året i rad utlysningen av Årets industriminne. Var med och lämna förslag på en anläggning, ett objekt eller en miljö som förtjänar att uppmärksammas. I år är temat Kulturarv i förändring. Det handlar om överföring av kunskap mellan generationer som möjliggör ett långsiktigt bevarande och förmedlande av vårt gemensamma kulturarv för framtiden.

Nominera Årets industriminne 2023

Svenska industriminnesföreningen (SIM) välkomnar ditt förslag på en anläggning, ett objekt eller en miljö som förtjänar att uppmärksammas som Årets industriminne!

När: Senast söndag den 19 mars 2023 måste förslagen vara inne.

Vem: Vem som helst kan lämna förslag.

Hur: Fyll i ditt förslag med motivering och beskrivningar i SIM:s nomineringsformulär och mejla till:

roine.wiklund@ltu.se

Formuläret: laddas ned från www.sim.se.

Utdelning: Mottagaren av Årets industriminne 2023 presenteras kring månadsskiftet maj juni och samtidigt meddelas när utmärkelsen delas ut.

Mer information: Se www.sim.se eller maila Roine Viklund roine.wiklund@ltu.se .

Årets tema 2023 "Levande kulturarv – om metoder, kunskaper och färdigheter som överförs från en generation till nästa"

Med årets tema vill SIM sätta fokus på det föränderliga industriella kulturarvet. Olika generationer har olika krav och förväntningar på det industriella kulturarvet och förmedlingsverksamheten är en viktig del för att nå ut till det omkringliggande samhället.

Det vi gör idag formar framtiden och det är för kommande generationer som kulturarvet bevaras, men hur kan vi möta dessa förändringar och skapa en hållbar framtid? Hur överförs metoder, kunskaper och färdigheter mellan generationer som möjliggör ett långsiktigt bevarande och förmedlande av vårt gemensamma kulturarv.

SIM vill nu ha in nomineringar till Årets industriminne 2023 som belyser detta förändringsarbete på lovvärda sätt. Det kan handla om alla typer av industriella kulturarv och från alla tider, om det vardagliga och det typiska, men också exempel på framgångar och misslyckanden.

Önskvärda kvaliteter för Årets industriminne

Beslut om vilket industriminne som ska belönas tas av föreningens styrelse på grundval av nomineringarna. I urvalsprocessen bedöms följande aspekter:

  • Hur svarar industriminnet upp mot årets tema ”Levande kulturarv”
  • Ett välbevarat industriminne
  • Hållbar, långsiktig och säkerställd förvaltning
  • Nyskapande och kreativa former för samverkan med andra aktörer
  • Kunskapsuppbyggnad
  • Ambitiös och innovativ gestaltning och förmedling
  • Industriminnet belyses ur t ex funktionsförutsättnings-, jämställdhets-, mångfalds- eller barnperspektiv
  • Industriminnet kommuniceras på ett bra sätt i olika mediekanaler

För att SIM:s styrelse ska kunna bedöma de industriminnen som nominerats, så måste din nominering innehålla information avseende dessa önskvärda kvaliteter, även om det nominerade objektet inte måste leva upp till alla nämnda aspekter.

Om utmärkelsen

Varje år sedan 1995 utser SIM Årets industriminne. Syftet är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelsen är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet. Utmärkelsen tilldelas ett industriminne som speglar industriella processer, samhälleliga förhållanden eller mänskliga livsvillkor. Mottagaren får en gjutjärnsplakett som delas ut vid en ceremoni på den aktuella platsen och utmärkelsen kommuniceras såväl nationellt som lokalt.

Årets industriminne har delats ut sedan 1995

2022: Abecita of Sweden/ fd Ab Corsettindustri, Västra Götalands län

2021: Wallåkra stenkärlsfabrik, Skåne län

2020: Jädraås samhälle, Gävleborgs län

2019: Växbo lin, Gävleborgs län

2018: Dalslands kanal, Västra Götalands län

2017: Långbans gruv- och kulturby, Värmlands län

2016: Lessebo handpappersbruk, Kronobergs län

2015: Fengersfors bruk, Västra Götalands län

2014: Olofsfors bruk, Västerbottens län

2013: Lapphyttan i Norberg, Västmanlands län

2012: Göteborgs remfabrik, Västra Götalands län

2011: Strömsborgs ullspinneri, Skåne län

2010: Stripa gruva, Örebro län

2009: Porjus kraftverk, Norrbottens län

2008: Forsviks bruk, Västra Götalands län

2007: Drängsmarks ångsåg, Västerbottens län

2006: CTH fabriksmuseum i Borlänge, Dalarnas län

2005: Hylténs metallvarufabrik, Jönköpings län

2004: Ryttarens torvströfabrik, Västra Götalands län

2003: Kalklinbanan Forsby-Köping, Södermanlands resp. Västmanlands län

2002: Kyrkeby gårdsbränneri, Kalmar län

2001: Hovermo gårdsmuseum, Jämtlands län

2000: Bältarbo tegelbruk, Dalarnas län

1999: Oljeöns oljeraffinaderi, Västmanlands län

1998: Borns bryggeri, Gävleborgs län

1997: Grimetons radiostation, Hallands län

1996: Ebbamåla bruk, Blekinge län

1995: Älvängens repslageri, Västra Götalands län

Styrelsen för Svenska industriminnesföreningen


Ämnen

Regioner


Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Museet är öppet kl 10 till 22 alla dagar. Vissa undantag kan förekomma.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Kontakter

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Relaterat innehåll

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Museivägen 7
11593 Stockholm
Sverige