Gå direkt till innehåll
Helen Pynor utforskar liv, död och existens i öppningsutställningen Borderlands på The Cell. Foto: Helen Pynor.
Helen Pynor utforskar liv, död och existens i öppningsutställningen Borderlands på The Cell. Foto: Helen Pynor.

Pressmeddelande -

Konst som katalysator för att förstå teknik och life science – det här är The Cell

The Cell är en helt ny scen och utställningsyta i Stockholm som utforskar gränsen mellan teknik, medicin, naturvetenskap och konst. Bakom satsningen står Tekniska museet, med Karolinska Institutet som kunskapspartner. The Cell öppnar 20 april, med utställningen Borderlands av konstnären Helen Pynor.

Life science är ett svenskt spetsområde i snabb utveckling. För att behålla den positionen i framtiden behöver det allmänna intresset för life science och teknik bli större, och samverkan öka mellan akademi, näringsliv och samhället i stort.

Denna ambition ligger till grund för The Cell, som blir en ny publik scen för utställningar, scenframträdanden, pedagogiska skolprogram, samtal och möten. Här står konsten i centrum som metod för att utforska och förstå samspelet mellan life science, teknik och innovation.

The Cell tar plats i det nybyggda kvarteret Forskaren i centrala Hagastaden i Stockholm, en ny stadsdel som samlar världsledande forskning inom life science. Här förfogar The Cell över en publik yta om ca 750 kvm uppdelad på två plan, där huvuddelen av utställningsytan finns i Forskarens gatuplan, medan övervåningen har plats för pedagogiska workshops för skolklasser.

Tekniska museet ansvarar för den nya satsningen, där The Cell blir en filial till den övrig verksamhet. Med som kunskapspartner finns Karolinska Institutet, vars roll blir att agera brygga mellan forskningsvärlden och det publika som sker på The Cell.

Med The Cell vill vi skapa en plats där konst hjälper oss att utforska och förstå den komplexa världen av life science. Vi vill rymma konst, vetenskap och samhällsfrågor under samma tak. Vi tror att konsten kan öppna nya dörrar till att förstå hur områdena hänger ihop, säger Samira Bouabana, verksamhetsledare på The Cell.

Vår ambition är att göra life science tillgängligt och engagerande, oavsett ålder eller bakgrund, och inspirera en ny generation av innovatörer och tänkare, säger Fanny Söderström Aupeix, chef för Utställningar och Upplevelser på Tekniska.

Premiäröppningen av The Cell sker den 20 april i samband med Kulturnatten i Stockholm. Årets tema är “Existens” där höjdpunkten är tre utställningar från Dr Helen Pynor, en australisk konstnär och forskare som utforskar gränserna mellan liv och död.

Från öppning och fram till våren 2025 kommer utställningen Borderlands, där tre av hennes verk ställas ut på The Cell: The Body is a Big Place, 93% Human och The End is a Distant Memory. Det är första gången som Pynors verk visas i Sverige.

The Cell skapas av Tekniska tillsammans med Karolinska Institutet, i samarbete med Vectura som huvudpartner till The Cell och Ericsson, huvudpartner till Tekniska. Med finansiering från Wallenbergstiftelserna.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tekniska museet
Innovationslust för en hållbar framtid. 

Välkommen till Tekniska – ett museum och arena för vetenskap, innovation och entreprenörskap. Ända sedan start 1924 har vi haft siktet inställt på framtiden och visat hur nyfikenhet, kreativitet och samarbete över gränser kan lösa även de till synes mest omöjliga utmaningar som vi ställts inför. Precis som då för 100 år sedan befinner vi oss i en omvälvande tid med stora utmaningar. Vår ambition är att vi ska engagerar människor i sin egen och vår gemensamma framtid. Idag är vi ett öppet och tillgängligt museum på flera platser med verksamheter där teknik, konst, forskning och innovation ger perspektiv på en komplex värld, gör den mer begriplig och förhoppningsvis skänker insikt och lust till handling. 

Tekniska är mer än ett museum. Vi är en plats med 12 000 kvadratmeter upplevelser på Kungliga Djurgården, mitt i Nationalstadsparken i centrala Stockholm. Vi är en mobil verksamhet som turnerar ut i landet, på köpcentra, i skolor och i socioekonomiskt utsatta områden. Vi är en omslutande upplevelsearena och vetenskapsteater, en scen och lärmiljö mitt i hjärtat av Sveriges nya life science-kluster i Hagastaden och en världsunik samling av teknikhistoriska föremål, arkivalier och bilder som hjälper oss att förstå den värld vi lever i och hur vi hamnat här. Allt det här är Tekniska – som efter 100 år har blivit långt mer än ett museum. 

Kontakter

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Relaterat innehåll

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Museivägen 7
11593 Stockholm
Sverige