Gå direkt till innehåll
Teknikföretagen och Tekniska museet i nationellt samarbete för framtidens kompetens

Pressmeddelande -

Teknikföretagen och Tekniska museet i nationellt samarbete för framtidens kompetens

Regeringen har nyligen tagit beslut om ett helhetsgrepp inom utbildningspolitiken för att stärka ingenjörslandet Sverige. Teknikföretagen och Stiftelsen Tekniska museet ser vikten av att börja tidigt och initierar därför ett flerårigt samarbete för att få fler unga att se en framtid inom teknikområdet.

Sverige har en lång historia som ingenjörsland, men bristen på just ingenjörer är ett hinder som riskerar att stoppa den gröna omställningen. I somras aviserade regeringen en omläggning av utbildningspolitiken med större fokus på STEM – Science Technology, Engineering, Mathematics, och en nationell strategi ska nu tas fram.-

För att Sveriges kompetensförsörjning ska lösas krävs det att alla aktörer drar sitt strå till stacken. Självklart vill Teknikföretagen och Tekniska museet bidra till att fler väljer STEM-utbildningar och därför initierar vi ett flerårigt nationellt samarbete, berättar Julia Valentin, kommunikationschef på Teknikföretagen.

Vi står inför stora utmaningar kring klimat, hållbarhet, inkludering och kompetensförsörjning. Detta behöver mötas med nya idéer, nya innovationer och nya generationer av problemlösare. Men frågorna vi står inför är svåra att överblicka och förstå, och det är svårt att se sig själv som en del lösningen.

- Genom att göra unga delaktiga i problemlösning kring sin egen framtid vill vi tillsammans förändra bilden av vad teknik är och göra teknikämnet till skolans roligaste ämne, säger Peter Skogh, museidirektör Tekniska museet.

En viktig del av samarbetet är nya Wisdome Stockholm som öppnar på Tekniska museet senare i höst. Med världsledande teknik för visualisering av vetenskap skapas omslutande, interaktiva upplevelser i 3D som gör det möjligt att greppa allt från rymdens enorma avstånd till universums minsta byggstenar, överblicka tidsramar från miljoner år till en tusendels sekund, och göra det svårbegripliga både enklare och roligare att förstå. Som ett nätverk av fem domer i landet är Wisdome tänkt att fungera som lärresurs och ett verktyg för skolan tillsammans med klassrumsundervisningen.

- Wisdome Stockholm är långt mer än underhållning; det är en nyckel till att utbilda nästa generation av problemlösare och innovatörer genom lustfyllt lärande. Utveckling av samarbetet pågår och redan under nästa läsår hoppas vi rulla ut satsningen till skolor i hela landet. Klart är att det kommer att bli tillgängligt för många och det kommer att innehålla massor av spännande teknik, säger Maria Olsson, chef för lärande på Tekniska museet.

Ämnen

Regioner


Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Museet är öppet kl 10 till 22 alla dagar. Vissa undantag kan förekomma.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Kontakter

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Relaterat innehåll

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Museivägen 7
11593 Stockholm
Sverige