Gå direkt till innehåll
Tekniska museet flyttar in i Tensta

Pressmeddelande -

Tekniska museet flyttar in i Tensta

Efter 100 år i innerstaden planerar Tekniska att öppna filial i Tensta. Med fokus på kreativitet och lustfyllt lärande kring teknik och naturvetenskap vill museet skapa en plats som inspirerar en bredare grupp till en framtid inom teknik och innovation. Idag lämnas en ansökan till Stockholms Stad om stöd för etableringen.

Tekniska museet har i över sex år haft en turnerande verksamhet med fokus på Stockholms ytterförorter, och blir nu det första nationalmuseet med ambitionen att också bygga upp en långsiktig verksamhet.

- För att skapa en hållbar framtid och ett demokratiskt samhälle för alla behövs en större mångfald på teknikutbildningar och i teknikyrken. Vi vill bygga en plats med meningsfulla aktiviteter både under och efter skoltid som stärker barn och ungdomars tekniska och kreativa självförtroende och inspirerar till att utforska och lära sig mer, säger Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet.

Tillsammans med Stockholms Stad lägger nu Tekniska museet ett förslag på etableringen för beredning i nämnden, med förhoppningen att kunna ha en verksamhet på plats i Tensta under 2025.Det är oerhört glädjande att Tekniska museet planerar att öppna en filial i Tensta. Järva ska vara en plats för utbildning, nyfikenhet och glädje. En viktig del av detta är museets etablering.

Järva ska vara en plats för utbildning, nyfikenhet och glädje. Därför är det oerhört glädjande att Tekniska museet planerar att öppna en filial i Tensta. Min uppgift som finansborgarråd är att se till att hela staden fokuserar på Järva och jag är stolt över att kunna presentera denna satsning idag. Järva ska vara en plats man reser till, inte från, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Barn och unga ska ha samma möjligheter att upptäcka, testa på och utveckla sitt eget skapande oavsett var de kommer ifrån eller under vilka förhållanden de växer upp Därför är jag jätteglad över att vi kan hjälpa Tekniska museet att öppna en filial i Tensta, och på så sätt se till att kulturen och vetenskapen kommer närmare alla barn och unga i Järva. Det är framförallt viktigt i ekonomiskt tuffa tider att vi satsar på kultur och aktiviteter för barn, säger Torun Boucher (V), äldre- och kulturborgarråd i Stockholms stad.

Här i Järva finns en enorm kunskapstörst hos våra barn och unga och jag är säker på att många av morgondagens ingenjörer, forskare och uppfinnare finns just här. Det är därför med stolthet som vi är med och stöttar Tekniska museets öppnande i Tensta. Jag ser mycket fram emot det fina samarbete som vi i stadsdelen kommer att ha tillsammans med Tekniska museet, särskilt när det gäller att koppla samman museet med våra skolor och fritidsverksamheter, säger Rashid Mohammed (V), ordförande i Järva stadsdelsnämnd.

För att göra teknik och innovation mer tillgängligt arbetar Tekniska med att placera teknik i en bredare kontext, genom att kombinera STEM-ämnen med konstnärliga och kulturella uttryck enligt STEAM – Science, Technology, Engineering, Art och Math. I Tensta hoppas Tekniska också att etablera samarbeten med lokala organisationer, skolor, näringsliv och kulturinstitutioner.

Ända sedan starten 1924 har Tekniska haft siktet inställt på framtiden. I 100 år har museet visat hur nyfikenhet, kreativitet och samarbete över gränser kan lösa även till synes omöjliga utmaningar. Tekniska vill skapa platser där barn och vuxna engageras i att bygga det samhälle och den värld vi vill leva i. Målet är att ge perspektiv på en komplex värld och göra den mer begriplig, med visionen om innovationslust för en hållbar framtid.

Ämnen

Regioner


Tekniska museet
Innovationslust för en hållbar framtid. 

Välkommen till Tekniska – ett museum och arena för vetenskap, innovation och entreprenörskap. Ända sedan start 1924 har vi haft siktet inställt på framtiden och visat hur nyfikenhet, kreativitet och samarbete över gränser kan lösa även de till synes mest omöjliga utmaningar som vi ställts inför. Precis som då för 100 år sedan befinner vi oss i en omvälvande tid med stora utmaningar. Vår ambition är att vi ska engagerar människor i sin egen och vår gemensamma framtid. Idag är vi ett öppet och tillgängligt museum på flera platser med verksamheter där teknik, konst, forskning och innovation ger perspektiv på en komplex värld, gör den mer begriplig och förhoppningsvis skänker insikt och lust till handling. 

Tekniska är mer än ett museum. Vi är en plats med 12 000 kvadratmeter upplevelser på Kungliga Djurgården, mitt i Nationalstadsparken i centrala Stockholm. Vi är en mobil verksamhet som turnerar ut i landet, på köpcentra, i skolor och i socioekonomiskt utsatta områden. Vi är en omslutande upplevelsearena och vetenskapsteater, en scen och lärmiljö mitt i hjärtat av Sveriges nya life science-kluster i Hagastaden och en världsunik samling av teknikhistoriska föremål, arkivalier och bilder som hjälper oss att förstå den värld vi lever i och hur vi hamnat här. Allt det här är Tekniska – som efter 100 år har blivit långt mer än ett museum. 

Kontakter

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Relaterat innehåll

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Museivägen 7
11593 Stockholm
Sverige