Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya uppföranderegler på telekomområdet

Telekområdgivarnas uppföranderegler går utöver gällande lagstiftning och ses som god sed i telekombranschen. De uppdateras när vi ser nya problem i branschen som behöver åtgärdas och den 14 mars träder de reviderade i kraft.

Eftersom vi sett en ökad andel klagomål på att konsumenter betalar för dubbla abonnemang vid teknikbyte utökas Telekområdgivarnas uppföranderegler nu med att:

”10.3 Vid ingående av avtal ansvarar operatören för att visa tillbörlig omsorg och samråda med abonnenten om behovet av att ha kvar redan befintliga avtal om motsvarande tjänster och att i tillämpliga fall informera abonnenten om att själv säga upp sådana avtal hos operatören eller hos annan operatör. Med motsvarande tjänster avses exempelvis fast och mobilt bredband eller fast bredband via flera olika accessmetoder till samma adress.”

Konsumenter ska inte av misstag kunna ha flera bredbandstjänster

Punkten har kommit till efter att Telekområdgivarna fått in klagomål från konsumenter som haft till exempel ADSL via kopparnätet och gått över till fiberanslutning i stället. Den gamla anslutningen har då legat kvar och fakturerats av operatören, trots att den inte längre används av konsumenten. Samma problem har även uppstått när konsumenten i samband med teknikbytet bytt operatör och konsumenten menar att den nya operatören inte informerat om att konsumenten själv behöver avsluta abonnemanget hos sin tidigare operatör.

I och med uppdateringen av uppförandereglerna har den nya operatören ett tydligare ansvar att informera konsumenten om att denne själv kan behöva säga upp den tidigare tjänsten.

Vad är Telekområdgivarnas uppföranderegler?

Uppförandereglerna tas fram i samarbete med de operatörer som är med i Telekområdgivarna. De ska även följas av övriga operatörer i enlighet med Handlingsplanen mot oseriös försäljning som är en överenskommelse mellan de nätägande operatörerna, PTS och Konsumentverket och där Telekområdgivarna har varit drivande i arbetet.

— Vårt mål är, och har alltid varit, att göra konsumenterna till bättre konsumenter och operatörerna till bättre operatörer för att nå visionen om att telekombranschen ska bli Sveriges bästa konsumentmarknad. Uppförandereglerna är en viktig del i arbetet och eftersom Telekområdgivarna ofta är tidiga med att uppmärksamma problem som uppstår genom vår klagomålsstatistik, kan vi lyfta dessa problem med deltagande operatörer och agera snabbt, säger Susanna Fromhold, tf VD för Telekområdgivarna.

Från 14 mars finns de nya uppförandereglerna publicerade på Telekområdgivarnas webbplats.

Presskontakter:

Camilla Brogren, Kommunikationsansvarig, 070-713 48 59

Victoria Andersson, t f Operativ chef, 070-773 75 33

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Telekområdgivarnager opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv,telefoni, bredband och fiberanslutningar. Genom aktivt samarbete med myndigheter och operatörerbidrar vi till målet att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad. Besök oss på www.telekområdgivarna.se och telekområdgivarna.se/fiber. Vi finns även påFacebook och Twitter.

Kontakter

Camilla Brogren

Camilla Brogren

Presskontakt Kommunikationsansvarig/Head of Public relations 070-713 48 59
Victoria Andersson

Victoria Andersson

Presskontakt Chef för Juridik och Marknad 070-773 75 33

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband, fiberanslutningar samt betalteletjänster.

Konsumenter kan vända sig till oss innan man ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte. Om eventuella problem uppstår med ett abonnemang och konsumenten inte lyckas komma överens med operatören kan vi aktivt försöka bidra till en lösning.

Som journalist är du välkommen att kontakta oss vid frågor som rör konsumenträtt inom telekommarknaden. Vi kan svara på vilka rättigheter och skyldigheter konsumenter och operatörer har om olika problem uppstår kring en tjänst. Vi kan också ge många goda råd i förebyggande syfte om vad man som konsument bör tänka på innan man ingår abonnemang för tv, telefoni, bredband, fiberanslutningar samt betalteletjänster.

Telekområdgivarna

Wallingatan 44A
11124 Stockholm
Sweden