Gå direkt till innehåll
Telekområdgivarna 15 år!

Pressmeddelande -

Telekområdgivarna 15 år!

Sedan 2006, i 15 år, har vi nu svarat i telefon och på mejl från konsumenter för att ge råd och vägleda om problem och frågor om telekomavtal. Vi har drivit på förbättringar på telekommarknaden, följt upp hur lagar och regler har ändrats, skapat förändring där vi sett att det finns brister och hållit branschen och konsumenter uppdaterade på nya beslut i Allmänna reklamationsnämnden. Med vår expertis inom konsumenträtt och kommunikation har vi varit med och gjort denna viktiga marknad bättre med högre kundnöjdhet. Vårt mål har varit, och är, att göra konsumenterna till bättre konsumenter och operatörerna till bättre operatörer.

Under de här åren har Telekområdgivarna tagit emot drygt 113 000 ärenden. Vi har sett marknaden gå från uppringt internet via modem till fiberuppkoppling med i princip ljusets hastighet. Från fast telefoni via kopparnät till idag nästan enbart mobila tjänster eller via internet. Varje år har inneburit nya utmaningar och bland mycket annat har vi bidragit med:

  • Uppföranderegler

Redan 2007 skapade Telekområdgivarna sina första uppföranderegler för att motverka oseriös försäljning och oseriösa aktörer. Alla operatörer som är med i Telekområdgivarna har åtagit sig att följa dessa som går utöver gällande lagstiftning och kan betraktas som ”god sed” inom telekombranschen. Uppförandereglerna har reviderats löpande när det uppstått nya problem och situationer, till exempel att som första bransch 2017 ge enskilda firmor samma ångerrätt som privatpersoner.

  • Samarbete med Kronofogdemyndigheten

Sedan 2011 har Telekområdgivarna ett löpande samarbete med Kronofogden och operatörerna för att motverka skuldsättning, främst för unga, för abonnemang kopplade till mobila tjänster.

  • Störningar på marksänd tv

Telekområdgivarna har sedan 2011 rollen som kontaktpunkt vid de tv-störningar som eventuellt kan uppkomma i samband med den utbyggnad av 4G-nätet för mobila tjänster som sker runt om i landet. Vi skickar ut filter som avhjälper störningarna utan kostnad för konsumenten.

  • Oseriösa operatörer borta från marknaden

Problemet med oseriösa operatörer ökade successivt och Telekområdgivarna fick in stora mängder klagomål på vissa operatörer. För att komma till rätta med dessa startade Telekområdgivarna ett projekt tillsammans med operatörer och myndigheter vilket 2015 resulterade i ”Handlingsplan mot oseriös telefonförsäljning”. Denna överenskommelse innebär att även operatörer utan eget nät ska följa Telekområdgivarnas uppföranderegler. Handlingsplanen har resulterat i att ett stort antal oseriösa operatörer försvunnit från marknaden och att denna problematik har minskat i omfattning över tid.

  • Täckningskartor

2015 uppmärksammades problemet med att den täckning som operatörerna utlovade inte alltid stämde med verkligheten. Tillsammans med mobiloperatörerna, Konsumentverket och Post- och telestyrelsen gjordes ett omfattande arbete med att förbättra informationen om täckning samt att operatörernas täckningskartor blev mer jämförbara. Sedan dess har det blivit mycket lättare för en konsument att kontrollera täckningen innan man ingår avtal om mobila tjänster.

  • Fiberanslutning

Efter att ha fått in en ökande andel frågor och klagomål om fiberanslutningar beslutades 2017 att Telekområdgivarnas uppdrag skulle utökas med dessa frågor då det inte fanns någon annan instans som hanterade detta. Sedan dess finns det bra information och uppdaterad praxis på webbplatsen även på detta område.

  • Bedrägerier (spoofing)

2019 initierade Telekområdgivarna ett projekt tillsammans med myndigheter och mobiloperatörer för att hantera ett ökande problem med spoofing i bedrägerisyfte. En metod togs fram för att på teknisk väg försvåra denna typ av bedrägerier.

  • Single Digital Gateway

2020 identifierades Telekområdgivarna som den svenska aktör med bäst konsumentinformation inom telekomområdet. Vi är en av endast tre svenska aktörer, som inte är en statlig myndighet, som finns med på den EU-gemensamma portalen Single Digital Gateway som ger nationell information till andra EU-medborgare som t ex vill flytta till eller studera i Sverige.

Vi firar vårt jubileum idag men imorgon fortsätter vi att arbeta på samma envisa och engagerade sätt med att ge råd till konsumenter och lyfta problem med operatörer tills marknaden är i en situation där konsumenterna slipper drabbas av oseriösa aktörer, vilseledande säljare, otydliga avtal och dålig reklamationshantering.

Ämnen

Kategorier


Telekområdgivarnager opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv,telefoni, bredband och fiberanslutningar. Genom aktivt samarbete med myndigheter och operatörerbidrar vi till målet att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad. Besök oss på www.telekområdgivarna.se och telekområdgivarna.se/fiber. Vi finns även påFacebook och Twitter.

Kontakter

Camilla Brogren

Camilla Brogren

Presskontakt Kommunikationsansvarig/Head of Public relations 070-713 48 59
Victoria Andersson

Victoria Andersson

Presskontakt Chef för Juridik och Marknad 070-773 75 33

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband, fiberanslutningar samt betalteletjänster.

Konsumenter kan vända sig till oss innan man ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte. Om eventuella problem uppstår med ett abonnemang och konsumenten inte lyckas komma överens med operatören kan vi aktivt försöka bidra till en lösning.

Som journalist är du välkommen att kontakta oss vid frågor som rör konsumenträtt inom telekommarknaden. Vi kan svara på vilka rättigheter och skyldigheter konsumenter och operatörer har om olika problem uppstår kring en tjänst. Vi kan också ge många goda råd i förebyggande syfte om vad man som konsument bör tänka på innan man ingår abonnemang för tv, telefoni, bredband, fiberanslutningar samt betalteletjänster.

Telekområdgivarna

Wallingatan 44A
11124 Stockholm
Sweden